Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

The birds of the Wetlands / James Hancock. – London, 1999. Sygn. K.37893

Bird life of woodland and forest / Robert J. Fuller. - Cambridge, 1995. Sygn. K.37894

Birds in Scotland / Valerie M. Thom. – Calton, 1993. Sygn. K.37895

Migration : the biology of life on the move / Hugh Dingle. - New York ; Oxford, 1996. Sygn. K.37896

The golden eagle / Jeff Watson ; il. by K. Brockie. London, 1997. Sygn. K.37897

The kestrel / by Andrew Village ; il. by K. Brockie. – London, 1990. Sygn. K.37898

In search of Arctic birds / by R. Vaughan ; il. by G. Brusewitz. – London, 1992. Sygn. K.37899

Owls of Europe / H. Mikkola ; il. by I. Willis. – Vermillion, 1983. Sygn. K.37900

Costa Rica / Les Beletsky ; il. P. Barrett [et al.]. - San Diego, 1998. Sygn. K.37901

Nematode interactions / ed. by M. Wajid Khan. – London, 1993. Sygn. K.37902

The bird collectors / Barbara and Richard Mearns. -San Diego, 1998. Sygn. K.37903

Birds and forestry / M. Avery, R. Leslie. – London, 1990. Sygn. K.37904

Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego / Lars Jonsson. – Warszawa, 2003. Sygn. K.37905

Śladami zwierząt / \c Jerzy Romanowski. – Warszawa, 1998. Sygn. K.37906

Geschützte und jagdbare Vögel / B. Stephan ; [Ill.] J. Breitmeier.- Leipzig, 1978. Sygn. K.37907

Funkcìonal'ne riznomanìtt gruntovoï mezofauni zaplavnih stepovih lìcìv v umovah štučnogo

zabrudnennâ seredovišča / O. E. Pahomov, O. M. Kunah.- Dnìpropetrovs'k, 2005. Sygn. K.37908

Wpływ środowiska leśnego na populacje jeleniowatych w warunkach restytucji lasu po

wielkoobszarowym pożarze / Jakub Borkowski. - Sękocin Stary, 2009. Sygn. K.37909

Biologia i rozmieszczenie nototenii falklandzkiej Patagonotothen ramsayi (Regan, 1913) na szelfie

patagońskim : wyniki polskich badań, 1979-1993/ J. Sosiński, J. Janusz. – Gdynia, 2003. Sygn. K.37910

Wetlands in Africa and Europe : the Ramsar Convention : a true concern for OMPO / comp. by S.

Švažas [et al.].- Vilnius, 2002. Sygn. K.37911

Teoretyczne podstawy przyrodoznawstwa : bioelektroniczna koncepcja Włodzimierza Sedlaka / pod

red.: M. Z. Pulinowej, S. Pytla. – Sosnowiec, 2006. Sygn. K.37912

Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego / T. Winnicki, B. Zemanek. - Ustrzyki Dolne, 2009. Sygn.

K.37913

Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej / pod

red. J. Skłodowskiego. – Warszawa, 2007. Sygn. K.37914

Ochrona lasu - wybrane problemy historyczne i współczesne / red.: Waldemar Uchman. – Poznań,

2012. Sygn. K.37915

Funkcjonalność przejść górnych dla zwierząt / A. Czerniak, M. Górna. – Poznań, 2010. Sygn. K.37916

Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez

huragan / pod red. J. Skłodowskiego. – Warszawa, 2010. Sygn. K.37917

Playback and studies of animal communication / ed. P. K. McGregor.- New York ; London, 1992. Sygn.

K.37918

Global biodiversity : status of the earth's living resources : a report / ed. B. Groombridge. - London,

1992. Sygn. K.35880

Aphids : their biology, natural enemies, and control. Vol. C / ed. by A. K. Minks, P. Harrewijn. -

Amsterdam ; Oxford, 1989. Sygn. K.35881

Moult and ageing of European passerines / L. Jenni, R. Winkler. – London, 1994. Sygn. K.35882

Rozšírenie vtákov na Slovensku = Birds distribution in Slovakia / zost. Š. Danko. – Bratislava, 2002.

Sygn. K.35883

Europe's environment : the Dobříš assessment / ed. by D. Stanners, P. Bourdeau. Copenhagen, 1995.

Sygn. K.35884

Evolution of the insects / D. Grimaldi, M. S. Engel. – Cambridge, 2006. Sygn. K.35885

The new encyclopedia of reptiles and amphibians / \c ed. by T. Halliday, K. Adler. - Oxford, 2004.

Sygn. K.35886

The birds of Israel / H. Shirihai ; ed. E. Dovrat and D. A. Christie. – London, 1996. Sygn. K.35887

Evolution / Douglas J. Futuyma. - Sunderland, 2005. Sygn. K.35888

Monkeys and apes / E. Tylinek, photos ; G. Berger, text. - Leipzig, 1985. Sygn. K.35889