Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Motyle dzienne Polski : atlas bionomii / A. Warecki. – Nowy Sącz, 2010. Sygn. K.35893

Zmiany klimatu / W. Lenart ; [red. nauk. M. Zgorzelski].– Warszawa, 2015. Sygn. K.35894

Gli Pterosauri triassici / F. M. Dalla Vecchia. – Udine, 2014. Sygn. K.35895

Abnormalities and other changes on woolly mammoth bones from Central Europe / A. Krzemińska.–Kraków, 2014.Monografie Faunistyczne vol. 27. Sygn. K.16022/inw.K.35896

Animal behavior : concepts, methods, and applications / S. E. Nordell, T. J. Valone. - New York, Oxford, 2014. Sygn. K.35897

Monitoring ptaków lęgowych : poradnik metodyczny / red. P. Chylarecki i inn.- Warszawa, 2015.Sygn. K.35898

Freshwater ecology : concepts and environmental applications / W. K. Dodds. - San Diego, 2002. Sygn. K.38015

Principles of animal communication / J. W. Bradbury, S. L. Vehrencamp. – Sunderland, 1998. Sygn. K.38016

Common errors in statistics : (and how to avoid them) / P. I. Good, J. W. Hardin. – Hoboken, 2003. Sygn. K.38017

Torfowiska i torf / P. Ilnicki. – Poznań, 2002. Sygn. K.38018

Mathematical biology. 2, Spatial models and biomedical applications / J. D. Murray. - New York, 2003. Sygn. K.38019

Landscape ecological analysis : issues and applications / eds. J. M. Klopotek, R. H. Gardner. - New York [etc.], 1999. Sygn. K.38020

Norka amerykańska : biologia gatunku inwazyjnego / A. Zalewski, M. Brzeziński. – Białowieża, 2014. Sygn. K.38021

Podręcznik ochrony kraski / M. Radziszewski. – Marki k. Warszawy, 2014. Sygn. K.38022

Poradnik ornitologa / R. Mikusek, T. Stawarczyk. – Kraków, 2014.Sygn. K.38023

Primate communication : a multimodal approach / K. Liebal [et al.]. – Cambridge, New York, 2014. Sygn. K.38024

The shark chronicles : a scientist tracks the consummate predator / J. A. Musick and B. McMillan. - New York, 2002. Sygn. K.38025

Building the most complex structure on earth : an epigenetic narrative of development and evolution of animals / N. R. Cabej. - Amsterdam [etc.], 2013. Sygn. K.38026

The mind of the horse : an introduction to equine cognition / M.-A. Leblanc. - Cambridge, Mass., London, 2013.Sygn. K.38027

Skorupiaki Bałtyku / A. Szaniawska. – Gdańsk, 2014. Sygn. K.38028