Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 03.08.2015 r

numer ogłoszenia 14/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie 1: 2 oligonukleotydy niemodyfikowane (sekwencje, sposób oczyszczenia oraz skala syntezy podane w załączniku)

Nazwa

Sekwencja 5’ to 3’

Skala syntezy

Oczyszczanie

Modyfikacje 5’

Modyfikacje 3’

PST

CCCAAAGCTAAAATTCTAAAT

40 nmol lub 0,05µmol

HPLC

brak

brak

FST

GCTTTAGTTAAGCTACGC

40 nmol lub 0,05µmol

HPLC

brak

Brak

 

  1. Liczba złożonych ofert : 1

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Sigma Aldrich

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

tel. 618290100/61

fax 618290120

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

111,40

137,02

 

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1: Sigma Aldrich

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1: Sigma Aldrich

 

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1: Sigma Aldrich. Data udzielenia zamówienia 03.08.2015r.

 

 

 

 

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    

Warszawa, dnia 03.08.2015 r.

      (miejscowość)

 

 

 

..........................................................

                                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z dziedziny nauki