Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 10.09.2015 r

numer ogłoszenia 21/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: 3 op. 3500 POP-7TM Polymer Nr kat./ 4393708

Zadanie 2: 2 op. Anode Buffer Container 3500 Series Nr kat./ 4393927

Zadanie 3: 1 op. Cathode buffer container 3500 Series Nr kat./ 4408256

Zadanie 4: 7 op. Conditioning Reagent, 3500 Series Nr kat./ 4393718

Zadanie 5: 1 op  (3000 units lub więcej) Exonuclease I

Zadanie 6:  1 op (2500 units lub więcej) Shrimp alkaline phosphatase

 

  1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

 

Zadanie nr 1-4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

3672,85

4517,61

 

Zadanie nr 5-6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, tel.(22)3359884/fax (22)3359819, www.labjot.com , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1232,55

1331,15

 

2.

 

 

 

Sigma-Aldrich Spółka z o.o.

Ul.Szelągowska 30, 61-626 Poznań

5567,73

6013,15

 

 

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1-4 Life Technologies Polska Sp. z o.o.

- w zakresie zadań nr 5-6 Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k.

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1-4 Life Technologies Polska Sp. z o.o. – jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą

- w zakresie zadań nr 5-6 Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. – oferta uznana za najkorzystniejszą

 

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -

 

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1-4 Life Technologies Polska Sp. z o.o. Ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

- w zakresie zadań nr 5-6 Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

 

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    

Warszawa, dnia 10.09.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania TUTAJ