Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 11.08.2015 r

numer ogłoszenia 15/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: NEBNext® DNA Library Prep Master Mix Set for 454™ na 50 reakcji, 1 opakowanie, nr kat: E6070L

Zadanie 2: Qiagen MinElute PCR Purification Kit (250), 2 opakowania, nr kat:28006

 

  1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

 

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

2.

Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, tel.(22)3359884/fax (22)3359819, www.labjot.com , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4709,52

5792,71

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ALAB-GEN sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa, Tel: +48 22 349 60 10, Fax: +48 22 349 60 33, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4243,86

5219,95

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1 Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k.

- w zakresie zadań nr 2 ALAB-GEN sp. z o.o.

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1 Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. – jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą

- w zakresie zadań nr 2 ALAB-GEN sp. z o.o. – jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą

 

 

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1 Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

- w zakresie zadań nr 2 ALAB-GEN sp. z o.o. ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa

 

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    

Warszawa, dnia 11.08.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z dziedziny nauki