Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 11.12.2014
numer ogłoszenia 11/2014


Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
tel.: 22 629 32 21
fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):
http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na potrzeby projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Interakcje między ekto- i endopasożytami na przykładzie pasożytów sikory modrej” (nr 2011/03/B/NZ8/03051) w podziale na zadania:

Zadanie nr 3: 2 op. polimerazy Taq DNA (rekombinowana) (Thermo Scientific), nr kat.: EP0402
Zadanie nr 4: 1 op. (5 x 1 ml) 2mM dNTP mix (Thermo Scientific), nr kat.: R0242
Zadanie nr 5: wzorzec masy DNA GeneRuler 100bp DNA, 100 aplikacji (Thermo Scientific), nr kat.: SM0243
Zadanie nr 6: 1 op. 6x loading dye solution (Thermo Scientific), nr kat.: R0611
Zadanie nr 7: 1 op. Midori Green Advance DNA Stain (Thermo Scientific), nr. kat.: MG04
Zadanie nr 8: 1 op. (4 x 1,25 ml) 25 mM MgCl2 (Thermo Scientific), nr kat.: R0971

5. Liczba złożonych ofert: 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1. ABO Sp. z o.o., ul. Wichrowe Wzgórze 123, 80-293 Gdańsk, tel. +58 341 21 43, fax +58 520 33 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1425,80/1679,34

Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: jedyna złożona oferta

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy): nie dotyczy

Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:
Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: ABO Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Wichrowe Wzgórze 123, 80-293 Gdańsk

Data udzielenia zamówienia: 22.12.2014r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:
Czy zamówienia udzielono TAK [X] NIE [ ]

 

Warszawa, dnia 22.12.2014 r.
(miejscowość)

..........................................................
(podpis osoby upoważnionej)
Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ