Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.11.2015 r

numer ogłoszenia 31/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

Zad. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa  odczynników -  Qiagen Multiplex PCR kit (1000), nr kat: 206145, 1 op.

5. Liczba złożonych ofert : 2

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Prospecta Sp. Z o.o.

ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa

tel.: (22) 613 29 28; 812 02 90

faks: (22) 812 07 78

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8850,00

10885,50

2.

ALAB-Gen Sp. Z o.o.

ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa

tel. 22 349 60 25, tel. kom. 661 110 767 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8984,15

11050,50

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej : Prospecta Sp. Z o.o.

7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : złożona oferta uznana za najkorzystniejszą

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
    1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Prospecta Sp. Z o.o.Data udzielenia zamówienia: 13.11.2015r

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 13.11.2015 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             z

Oryginał do pobrania: TUTAJ