Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

 

W dniu 25 maja 2016 r  2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta

w Pracowni Nematologii MiIZ PAN.

 

Dokumenty na konkurs złożyła:

Dr Katarzyna Rybarczyk - Mydłowska.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 25 maja 2016 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Katarzynę Rybarczyk - Mydłowską.

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji Konkursowej

                                                                                  Prof. dr hab. K. Wioletta Tomaszewska