Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak: DA-2201-223-16-BIP-8

   Data: 10.08.2016

 

 

 

 

Warszawa 10.08.2016 r.

 

 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania

 nr DA-2201-223-16-BIP-8

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postepowaniu DA-2201-223-16-BIP-6 wydłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2016.