Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 08.09.20016 r

numer ogłoszenia 8/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

 

Zadanie 1: Agilent High Sensitivity DNA Kit (nr kat 5067-4626), 1 opakowanie

Zadanie 2: Agilent PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase (nr kat 600412), 500U, 1 opakowanie

Zadanie 3: Agilent Herculase II Fusion DNA Polymerase (nr kat 600679), 400 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 4: KAPA Library Quantification - Roche 454 Titanium; qPCR instrument Roche LightCycler® 480 (nr kat KK4851), 500 x 20 µL reakcji, 2 opakowania

Zadanie 5: Illumina NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2 (150 cycles) (nr kat. FC-404-2001), 1 opakowanie

Zadanie 6: Illumina NextSeq® 500/550 High Output Kit v2 (75 cycles) (nr kat. FC-404-2005), 1 opakowanie

Zadanie 7: PrepFiler® BTA Forensic DNA Extraction Kit, (nr kat. 4463352) 100 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 8: SUPERase In™ RNase Inhibitor (20 U/μL), (nr kat. AM2694) 2500 units, 1 opakowanie

Zadanie 9: NEBNext® DNA Library Prep Master Mix Set for 454™, (nr kat. E6070L) 50 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 10: ANULOWANO 

Zadanie 11: Qiagen PB buffer, (nr kat. 19066) 500ml, 4 opakowania

Zadanie 12: MinElute PCR Purification Kit (250), (nr kat. 28006), 4 opakowania

 

  1. Liczba złożonych ofert : 7

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o

02-785 Warszawa, ulica Puławska 333.

2358,00 zł

2900,34 zł

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o

02-785 Warszawa, ulica Puławska 333.

2564,00 zł

2769,12 zł

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o

02-785 Warszawa, ulica Puławska 333.

1938,00 zł

2093,04 zł

 

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Polgen Sp. z o.o – Sp. K

92-516 Łódź, ul. Puszkina 80

4684,96 zł

5762,50 zł

 

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Analityk Ewa Kowalczyk

02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

5020,00 zł

6174,60 zł

 

Zadanie nr 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Analityk Ewa Kowalczyk

02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

6720,00 zł

8265,60 zł

 

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

1092,00 zł

1343,16 zł

 

 

Zadanie nr 8

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

732,00 zł

900,36 zł

 

Zadanie nr 9

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Lab-JOT ltd. Sp. z o.o Sp.k

02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 214

4966,20

6108,43

 

Zadanie nr 10 ANULOWANO

 

Zadanie nr 11

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ALAB-GEN sp. z o.o.

00-703 Warszawa ul. Kątna 17,

1508,00 zł

1854,84 zł

   

    2.

 

Prospecta

04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

 

1400,00 zł

1722,00 zł

         

 

Zadanie nr 12

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ALAB-GEN sp. z o.o.

 ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa

9363,20 zł

11 516,74 zł

   

    2.

 

Prospecta

04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

 

9200,00 zł

11 316,00 zł

         
  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

 

- w zakresie zadań 1, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 2, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 3, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 4, Polgen Sp. z o.o – Sp. K  92-516 Łódź, ul. Puszkina  80.

- w zakresie zadań 5, Analityk Ewa Kowalczyk  02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

- w zakresie zadań 6, Analityk Ewa Kowalczyk  02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

- w zakresie zadań 7, Life Technologies Polska Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

- w zakresie zadań 8, Life Technologies Polska Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

- w zakresie zadań 9, Lab-JOT ltd. Sp. z o.o Sp.k 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 214

- w zakresie zadań 10, anulowano

- w zakresie zadań 11, Prospecta  04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

- w zakresie zadań 12, Prospecta  04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 2: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 3: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 4: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 5: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 6: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 7: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 8: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 9: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 10: Anulowano

- w zakresie zadań11: oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 12: oferta uznana za najkorzystniejszą;

 

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 1, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 2, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 3, Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o 02-785 Warszawa, ulica Puławska  333.

- w zakresie zadań 4, Polgen Sp. z o.o – Sp. K  92-516 Łódź, ul. Puszkina  80

- w zakresie zadań 5, Analityk Ewa Kowalczyk  02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

- w zakresie zadań 6, Analityk Ewa Kowalczyk  02-784 Warszawa, ulica  E. Romera 10 lok. B9

- w zakresie zadań 7, Life Technologies Polska Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

- w zakresie zadań 8, Life Technologies Polska Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17

- w zakresie zadań 9,    Lab-JOT ltd. Sp. z o.o Sp.k 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 214

- w zakresie zadań 10,

- w zakresie zadań 11, Prospecta  04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

- w zakresie zadań 12, Prospecta  04-511 Warszawa, ul. Barbórki 8

 

 

 

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

    Warszawa, dnia 08.09.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ