Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 14.12.2016 r

numer ogłoszenia 23/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Woda wolna od DNAz i RNAz, 500 ml – 1op.

Zadanie nr 2: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 500U, nr kat.: EP0402 – 1 op.

Zadanie nr 3: Polimeraza DNA Draem Taq , 500 U, nr kat. EP0702 – 1op.

Zadanie nr 4: GelRED for Agarose or Page Gels (10000 X in water), obj. 2,5 ml (5x 0,5ml) – 1 op.

Zadanie nr 5: NucleoSpin® Blood (250 izolacji), nr kat.: 740951.250 – 1 op.

Zadanie nr 6: Końcówki do pipet do wycinania prążków z żelu, 4mm x 1mm, 5x48 szt , nr kat.: CSL-GELX4RACK – 1 op.

Zadanie nr 7: Oryginalne końcówki do pipet, Brand, o obj. 0,1-20 μl – 4000 szt.

Zadanie nr 8: MinElute PCR Purification Kit (50), nr kat.: 28004 – 1 op.

Zadanie nr 9: Synteza oligonukleotydów, ok 40 par x 44 nukleotydy =1760 nukleotydów x … pln netto/nukleotyd

Zadanie 10: Alkohol etylowy cz.d.a. 99,8%, 500ml – 4 szt.

  1. Liczba złożonych ofert : 10

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

VWR International Sp.z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

196,20 zł 241,33 zł
2.

Bionovo Aneta Ludwig (6.12)

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

487,50 zł 599,63 zł
3.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

113,00 zł 138,99 zł

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

279,70 zł 302,08 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

280,45 zł 302,89 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

VWR International Sp.z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

1750,00 zł 2152,50 zł
2.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

2334,60 zł 2871,56 zł

Zadanie nr 5

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

VWR International Sp.z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

2217,60 zł 2727,65 zł
2.

AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspól. Sp.J

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

1781,00 zł 2190,63 zł
3.

Bionovo Aneta Ludwig (6.12)

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

2209,11 zł 2717,21 zł

Zadanie nr 6

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

655,00 zł 805,65 zł

Zadanie nr 7

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Bionovo Aneta Ludwig (6.12)

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

479,28 zł 521,37 zł

Zadanie nr 8

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul.  Kątna 17

00-703 Warszawa

546,92 zł 672,71 zł

Zadanie nr 9

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

ul. A. Pawińskiego 5a

02-106 Warszawa

1760,00 zł 2164,80 zł
2.

Syngen Biotech

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław

2288,00 zł 2814,24 zł
3.

Genomed  S.A. (6.12)

ul. Ponczowa 12

02-971 Warszawa

3168,00 zł 3896,64 zł

Zadanie nr 10

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

HURT-CHEM

ul. Boczna 10

05-850 Ożarów Maz.

220,00 zł 270,60 zł
2.

MAR-FOUR Marian Siekierski

ul. Kilińskiego 185

90-348  Łódź

356,00 zł 437,88 zł

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, 2, 3, 6  ABO Sp. z o.o, ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

- w zakresie zadania 4 VWR International Sp.z o.o., ul. Limbowa 5 , 80-175 Gdańsk

- w zakresie zadania 5 Aqua Lab A. Sierzputowski i Wspól. Sp. J., ul. Zabłocka 10 , 03-194 Warszawa

- w zakresie zadania 7 Bionovo Aneta Ludwig., ul. Nowodworska 7 , 59-220 Legnica

- w zakresie zadania 8 Alab- Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17 , 00-703 Warszawa

- w zakresie zadania 9 IBB PAN , ul. A. Pawińskiego 5a , 02-106 Warszawa

- w zakresie zadania 10 Hurt-Chem., ul. Boczna 10 , 05-850 Ożarów Maz.

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1,4,5,9,10: oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 2,3,6,7,8: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 1, 2, 3, 6  ABO Sp. z o.o, ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

- w zakresie zadania 4 VWR International Sp.z o.o., ul. Limbowa 5 , 80-175 Gdańsk

- w zakresie zadania 5 Aqua Lab A. Sierzputowski i Wspól. Sp. J., ul. Zabłocka 10 , 03-194     Warszawa

- w zakresie zadania 7 Bionovo Aneta Ludwig., ul. Nowodworska 7 , 59-220 Legnica

- w zakresie zadania 8 Alab- Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17 , 00-703 Warszawa

- w zakresie zadania 9 IBB PAN , ul. A. Pawińskiego 5a , 02-106 Warszawa

- w zakresie zadania 10 Hurt-Chem., ul. Boczna 10 , 05-850 Ożarów Maz.

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 14.12.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki