Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 25.04.2017 r

numer ogłoszenia 04/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

Zadanie 2: woda destylowana do biologii molekularnej 6 x 1l

Zadanie 3: Agaroza (daily agarose) 100 g

Zadanie 4: Alkohol etylowy 99,8% czda,  12 x 500 ml

Zadanie 5: T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 2x 2500 U (10U/ul), w dwóch opakowaniach po 2500 jednostek

Zadanie 6: dNTP mix 10 mM each, 1 x 1ml

Zadanie 7: T4 DNA POLYMERASE, 2 x 500 U (5U/ul), w dwóch opakowaniach po 500 jednostek

Zadanie 8: BUFFER TANGO (10x), 5 x 1ml

Zadanie 9: T4 DNA LIGASE, 1000 U (5U/ul)

Zadanie 10: Bst DNA polymerase, large fragment 8U/ul, 1600 U

Zadanie 11: ATP Solution 100 mM, 1 x 0,25 ml

Zadanie 12: Sample Loading Solution 6.0 mL x 4

Zadanie 13: GeXP DNA Size Standard Kit – 400  x 3

Zadanie 14: Separation Gel - LPAI 10 mL x 4

Zadanie 15: CEQ Separation Buffer  x 2

Zadanie 16: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1

Zadanie 17: Orange G (C.I. 16230) 25g x 1

  1. Liczba złożonych ofert : 6
  2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Nie złożono żadnych ofert.

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

132,00 zł 162,36 zł
2.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

324,00 zł 398,52 zł
3.

POLGEN Sp. Zo.o.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

381,00 zł 468,88 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

180,00 zł 221,40 zł
2.

ABO Sp. Z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

220,00 zł 270,60 zł
3.

Syngen Biotech

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław

240,00 zł 295,00 zł
4.

POLGEN Sp. Zo.o.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

360,80 zł 443,79 zł

Zadanie nr 4

Nie złożono żadnej oferty.

Zadanie nr 5

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

1026,00 zł 1108,08 zł
2.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

1400,00 zł 1722,00 zł
3.

Lab-Jot Ltd. Sp. Zo.o. Sp. K.

Aleje Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

1920,96 zł 2074,64 zł

Zadanie nr 6

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

171,00 zł 210,33 zł
2.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

234,30 zł 288,19 zł
3.

Syngen Biotech

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław

280,00 zł 344,40 zł
4.

POLGEN Sp. Zo.o.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

240,08 zł 295,30 zł

Zadanie nr 7

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

815,00 zł 880,20 zł
2.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

1509,90 zł 1857,18 zł

Zadanie nr 8

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

79,00 zł 97,17 zł

Zadanie nr 9

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

281,00 zł 345,63 zł

Zadanie nr 10

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

Lab-Jot Ltd. Sp. Zo.o. Sp. K.

Aleje Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

281,52 zł 304,04 zł
2.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

365,00 zł 394,20 zł
3.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

512,00 zł 552,96 zł

Zadanie nr 11

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

170,40 zł 209,59 zł

Zadanie nr 12

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

COMESA POLSKA Sp. Zo.o.

Ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

1000,00 zł 1230,00 zł

Zadanie nr 13

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

COMESA POLSKA Sp. Zo.o.

Ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

1050,00 zł 1291,50 zł

Zadanie nr 14

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

COMESA POLSKA Sp. Zo.o.

Ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

1480,00 zł 1820,40 zł

Zadanie nr 15

Nie złożono żadnych ofert.

Zadanie nr 16

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

205,00 zł 252,15 zł
2.

ABO Sp. z.o.o.,

ul. Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

249,20 zł 306,52 zł

Zadanie nr 17

Nie złożono żadnej oferty.

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 2, 8, 9,11 - ABO Sp. z o.o, ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

     - w zakresie zadania 3, 5, 6, 7, 16 - EURx Sp. Zo.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

- w zakresie zadania 12, 13, 14 - COMESA POLSKA Sp. Zo.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

     - w zakresie zadania 10 - Lab-Jot Ltd. Sp. Zo.o. Sp. K., Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 2, 3, 5, 6, 7, 10, 16: oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 8, 9, 11, 12, 13, 14: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 2, 8, 9, 11 - ABO Sp. z o.o, ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

     - w zakresie zadania 3, 5, 6, 7, 16 - EURx Sp. Zo.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

- w zakresie zadania 12, 13, 14 - COMESA POLSKA Sp. Zo.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa

      - w zakresie zadania 10 - Lab-Jot Ltd. Sp. Zo.o. Sp. K., Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 25.04.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ