Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Odpowiedź na pytania do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 22.05.2017

numer ogłoszenia DA- 2201-06-17-BIP

                                                                                                                                        

Odpowiedź dostępna: TUTAJ