Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

    Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 5.12.2017 r

numer ogłoszenia 14/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie1: Formamide 25 ml  sequencing gade, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. DFM025 (GelCompany) – 1 szt.

Zadanie 2: GeneScan™ 600 LIZ™ dye Size Standard v2.0, 800 reakcji – 1 szt.

Zadanie 3: POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 384 reakcji – 9 szt.

Zadanie 4: Sample Loading Solution 6.0 mL – 10 szt.

Zadanie 5: GeXP DNA Size Standard Kit – 400  – 9 szt.

Zadanie 6: Separation Gel - LPAI 10 mL – 11 szt.

Zadanie 7: CEQ Separation Buffer  – 2 szt.

Zadanie 8: Perfect Plus 50-500 bp DNA Ladder 500 reakcji– 1 szt.

Zadanie 9: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 2szt.

Zadanie 10: SMRT®Cell 8Pac V3 (8 Cells), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-171-800 (Pacific Biosciences) – 2 szt.

Zadanie 11: AMPure® PB (5 ml), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-265-900 (Pacific Biosciences)  – 1 szt.

Zadanie 12: DNA Sequencing Reagent 4.0 v2, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-612-400 (Pacific Biosciences)  - 3 szt.

Zadanie 13: BigDye® Terminator Cleaning Kit (5000 prób), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. BCB-200 – 1 szt.

Zadanie 14: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.

Zadanie 15: Agaroza (kat. E0301-500)  500 g – 4 szt.

Zadanie 16: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml  – 5 szt.

Zadanie 17: NucleoSpin® 96 Soil, na 4 x 96 izolacji, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat  740 787.4 (Macherey Nagel) – 1 szt.

Zadanie 18: Cathode Buffer Container (CBC)  3500 Series,  do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4408256 (Applied Biosystems) - 2 szt.

Zadanie 19: Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series,  do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4393927 (Applied Biosystems) - 2 szt.

Zadanie 20: Conditioning Reagent, 3500 Series,  do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4393718 (Applied Biosystems) - 8 szt.

Zadanie 21: Color Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) – zestaw na 500 reakcji – specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym E2775-03 firmy EURx– gotowy do użycia PCR Master Mix (2x) – typu „hot start”, zawierający barwny bufor, gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy po reakcji PCR - 3 szt.

Zadanie 22: Nuclease-free water, not DEPC treated (Molecular Biology Grade) - woda do PCR wolna od RNa-z i DNaz, nie traktowana DEPC – opakowanie 1000 ml - 7 szt.

Zadanie 23: Woda do PCR - komplet 10 fiolek o objętości 1,5 ml - 4 szt.

Zadanie 24: Bufor TBE 5x stężony, w postaci gotowego do użycia roztworu - ilość: 5 x 1 litr (pięciopak) - 3 szt. (łącznie 15 butelek o pojemności 1l)

Zadanie 25: Zestaw do izolacji DNA genomowego z krwi ptaków (ilość krwi <40 µl, przechowywana w etanolu 96%), złoże krzemionkowe, na 100 izolacji - 1 szt.

Zadanie 26: Proteinaza K: roztwór o stężeniu 10 mg/ml, aktywność >30U/mg, ilość 5 ml

Zadanie 27: Alkohol etylowy absolutny (≥99,8%), cz.d.a, 2 l

Zadanie 28: Bufor TE, pH 8.0, 100 ml

Zadanie 29: Polimeraza Taq termostabilna, stężenie 5 U/µl, ilość 200 U, w zestawie z: z buforem reakcyjnym oraz (osobno) MgCl2 w stężeniu 25 mM lub 50 mM; do zastosowań standardowych

Zadanie 30: Mieszanina dNTP, ilość 400 µl, stężenie każdego dNTP: 10 mM

Zadanie 31: Agaroza, do rozdziału fragmentów DNA o dług. 100-600 bp, ilość 100 g

Zadanie 32: Bufor TBE (Tris-boran-EDTA) stężony x10, 250 ml

Zadanie 33: Bufor obciążający do elektroforezy żelowej, do fragmentów ok. 300-600 bp, stężony 6x, 5x 1 ml

Zadanie 34: PerfectTM 100-1000 bp DNA Ladder, 250 ug - Marker wielkości DNA (ladder) w zakresie 100-1000 bp DNA gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy (ready-to-use), ilość - 250 µg, stężenie równe bądź większe niż 47.9 µg/ml, na 500 aplikacji, składający się z 10 prążków DNA o długościach: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 bp. - 3 szt.

Zadanie 35: GeneMATRIX BIO-TRACE DNA Purification Kit - zestaw do izolacji DNA z bardzo małej ilości materiału biologicznego (mikrośladów) na 100 izolacji - 1 szt.

Zadanie 36: Proteinaza K - roztwór o stężeniu 20 mg/ml - ilość: 5 fiolek o pojemności 1 ml

Zadanie 37: Fast Polar-BAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase - stężenie 1 U/µL, 5000 U - 1 szt.

Zadanie 38: Exonuclease I - stężenie 20 U/µL,  20 000 u - 1 szt.

Zadanie 39: Zestaw do oczyszczania DNA z żeli agarozowych oraz do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych (PCR) na 50 izolacji - 1 szt.

Zadanie 40: Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X) - zestaw na 200 reakcji -  specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 13001013 firmy Thermofisher Scientific - 2 szt.

Zadanie 41: DNeasy Blood & Tissue Kit (50) - zestaw na 50 izolacji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 69504 firmy Qiagen - 1 szt.

Zadanie 42: DNeasy Blood & Tissue Kit (250) - zestaw na 250 izolacji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 69506 - firmy Qiagen - 1 szt.

Zadanie 43: iQ™ SYBR® Green Supermix, 2x stężony mix na 100 x 50 ul, zawiera 100 mM KCl, 40 mM Tris-HCl, pH 8,4, 0.4 mM mix dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 U/ul iTaq Polimerazy, 6 mM MgCl2, SYBR Green I, 20 nM fluorescein, stabilizatory, zdolny do amplifikacji matrycowego (genomowego) DNA o końcowym stężeniu w reakcji mniejszym lub równym 15 pg - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 170-8880 firmy Bio-Rad, zestaw na 100 reakcji - 1 szt.

Zadanie 44: NucleoSpin® FFPE DNA XS Macherey-Nagel - zestaw do izolacji DNA z materiału zakonserwowanego w formalinie i zatopionego w parafinie - na 50 izolacji - 1 szt.

Zadanie 45: 1 M Tris-HCl pH 8,0 - roztwór, 1 litr - 1 szt.

Zadanie 46: NaCl cz.d.a - 1 kg - 1 szt.

Zadanie 47: Enhanced Avian Reverse Transcriptase [eAMV RT] -  For reverse transcription at higher  temperatures & rare mRNAs - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym A4464-1KU firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 2 szt.

Zadanie 48: LuminoCt® SYBR® Green qPCR ReadyMix - For fast SYBR Green quantitative PCR - zestaw na 500 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym L6544-500RXN  firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 1 szt.

Zadanie 49: RNAlater - Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation - roztwór, pojemność opakowania 500 ml - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym R0901-500ML  firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 1 szt.

Zadanie 50: Sensitive RT HS-PCR Mix EvaGreen® - gotowa mieszanina do real-time PCR o podwyższonej czułości w technice Hot Start z fluoroforem EvaGreen; do analiz HRM, zestaw na 200 reakcji - 1 szt.

Zadanie 51:Trypsin-EDTA, In Hank's Balanced Salt Solution, 0.05% Trypsin and 0.53mM EDTA, without Ca2+ and Mg2+, 100 ml, 1 szt.

Zadanie 52: AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix - 5 ml- specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze         katalogowym  4398881 firmy Thermofisher Scientific – 1 szt.

Zadanie 53: Restorase® DNA Polymerase with 10× Reaction Buffer – na 50 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym R1028-50RXN – 1 szt.

Zadanie 54: Mieszanina dNTPs (Deoxynucleotide Mix) , ilość 2 ml, stężenie każdego dNTP: 10 mM

 1. Liczba złożonych ofert : 8
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

130,00 zł

159,90 zł

 Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

1795,00 zł

2207,85 zł

2.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

1300,16 zł

1599,20 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

4332,96 zł

5329,53 zł

 Zadanie nr 8

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

1006,50 zł

1238,00 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

667,00 zł

820,41 zł

 Zadanie nr 9

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

4379,20 zł

5386,42 zł

 Zadanie nr 13

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

1600,00 zł

1968,00 zł

 Zadanie nr 14

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

1002,70 zł

1233,32 zł

2.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

1355,00 zł

1666,65 zł

 Zadanie nr 15

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

3660,00 zł

4501,80 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

2400,00 zł

2952,00 zł

 Zadanie nr 16

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

925,00 zł

1137,75 zł

 Zadanie nr 17

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J
ul. Zabłocka 10 , Warszawa 03-194

3767,35 zł

4633,84 zł

 Zadanie nr 18

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

737,12 zł

906,66 zł

 Zadanie nr 19

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

524,96 zł

645,70 zł

 Zadanie nr 20

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

527,68 zł

649,04 zł

 Zadanie nr 21

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

3600,00 zł

4428,00 zł

 Zadanie nr 22

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

2667,07 zł

3280,48 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

357,00 zł

439,11 zł

 Zadanie nr 23

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

4301,10 zł

5290,04 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

544,00 zł

669,12 zł

3.

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

640,00 zł

787,20 zł

 Zadanie nr 24

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

2401,95 zł

2954,40 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

1020,00 zł

1254,60 zł

3.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

2918,10 zł

3589,26 zł

 Zadanie nr 25

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

A&A Biotechnology s.c.
al.
Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

562,70 zł

692,12 zł

 Zadanie nr 26

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

175,00 zł

189,00 zł

 Zadanie nr 28

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

228,38 zł

280,91 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

51,00 zł

62,73 zł

 Zadanie nr 29

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

180,00 zł

194,40 zł

2.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

619,66 zł

669,24 zł

3.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

80,00 zł

86,40 zł

 Zadanie nr 30

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

220,00 zł

270,60 zł

2.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

130,00 zł

159,90 zł

3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

180,80 zł

222,38 zł

4.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

76,00 zł

93,48 zł

5.

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

122,00 zł

150,06 zł

 Zadanie nr 31

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

849,00 zł

1044,27 zł

 Zadanie nr 32

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

43,00 zł

52,89 zł

 Zadanie nr 33

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

126,00 zł

154,98 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

85,00 zł

104,55 zł

 Zadanie nr 34

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

3540,36 zł

4354,65 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

1632,00 zł

2007,36  zł

 Zadanie nr 35

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

560,00 zł

688,80 zł

 Zadanie nr 36

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

350,00 zł

378,00 zł

2.

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

395,00 zł

426,60 zł

 Zadanie nr 37

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

1020,00 zł

1101,60 zł

 

Zadanie nr 38

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

1434,40 zł

1764,32 zł

2.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

642,00 zł

693,36 zł

 Zadanie nr 39

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

142,00  zł

174,66 zł

2.

AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J
ul. Zabłocka 10 , Warszawa 03-194

273,07 zł

335,88 zł

 Zadanie nr 40

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

2050,42 zł

2522,02 zł

2.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

2721,60 zł

3347,57 zł

 Zadanie nr 41

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

840,00 zł

1033,20 zł

2.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

810,00 zł

996,30 zł

3.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

808,50 zł

994,46 zł

 Zadanie nr 42

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

5190,00 zł

6383,70 zł

2.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

3819,00 zł

4697,37 zł

3.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

3609,00 zł

4439,07 zł

 Zadanie nr 43

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Bio-Rad Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, Warszawa 01-208

819,48 zł

1007,96 zł

 Zadanie nr 44

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

460,00 zł

565,80 zł

2.

AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J
ul. Zabłocka 10 , Warszawa 03-194

651,48 zł

801,32 zł

3.

A&A Biotechnology s.c.
al.
Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

326,40 zł

401,47 zł

 Zadanie nr 45

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

115,00  zł

141,45 zł

 Zadanie nr 47

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

2738,00 zł

3367,74 zł

 Zadanie nr 48

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

4740,00 zł

5830,20 zł

 Zadanie nr 49

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

2405,00 zł

2958,15 zł

 Zadanie nr 50

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

1290,00 zł

1586,70 zł

2.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

540,00 zł

583,20 zł

3.

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

552,00 zł

678,96 zł

 Zadanie nr 52

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

1590,00 zł

1955,70 zł

 Zadanie nr 53

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

980,00 zł

1205,40 zł

  Zadanie nr 54

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Carolina Biosystem s.r.o
ul. Klikata 206 Orech 25-225

380,00 zł

467,40 zł

2.

Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

260,00 zł

319,80 zł

3.

EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

323,00 zł

397,29 zł

4

A&A Biotechnology s.c.
al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

508,00 zł

624,84 zł

 

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dotyczy zadania: 1,2,13,30,41,42,50,54

Wykonawca zagraniczny (Carolina Biosystem s.r.o) w swojej ofercie podał wartość netto bez podania VAT i brutto. W celu porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Zamawiający uwzględnił podatek VAT.

Nie wpłynęła żadna oferta w wymaganym terminie:

Zadanie nr 4,5,6,7,10,11,12,27,46,51

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- Carolina Biosystem s.r.o ul. Klikata 206 Orech 25-225

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 3- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 8- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 9- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 13- Carolina Biosystem s.r.o ul. Klikata 206 Orech 25-225

Zadanie nr 14- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 15- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 16- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 17- AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J ul. Zabłocka 10 , Warszawa 03-194

Zadanie nr 18- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 19- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 20- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 21- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 22- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 23- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 24- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 25- A&A Biotechnology s.c. al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

Zadanie nr 26- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 28- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 29- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 30- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 31- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 32- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 33- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 34- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 35- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 36- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 37- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 38- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 39- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 40- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 41- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 42- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 43- Bio-Rad Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, Warszawa 01-208

Zadanie nr 44- A&A Biotechnology s.c. al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

Zadanie nr 45- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 47- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 48- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 49- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 50- Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

Zadanie nr 52- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 53- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 54- Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, 3, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,25, 26, 31, 32, 35, 37,43, 45,47,48,49,52,53  jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań  2, 8,14,15,22,23,24,26,28,29,30,33,34,36,38,39,40,41,42,44,50,54 -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ---------------------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

 

Zadanie nr 1- Carolina Biosystem s.r.o ul. Klikata 206 Orech 25-225

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 3- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 8- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 9- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 13- Carolina Biosystem s.r.o ul. Klikata 206 Orech 25-225

Zadanie nr 14- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 15- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 16- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 17- AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J ul. Zabłocka 10 , Warszawa 03-194

Zadanie nr 18- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 19- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 20- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 21- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 22- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 23- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 24- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 25- A&A Biotechnology s.c. al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

Zadanie nr 26- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 28- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 29- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 30- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 31- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 32- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 33- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 34- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 35- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 36- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 37- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 38- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 39- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 40- Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa 00-203

Zadanie nr 41- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 42- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 43- Bio-Rad Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, Warszawa 01-208

Zadanie nr 44- A&A Biotechnology s.c. al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia 81-451

Zadanie nr 45- EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, Gdańsk 80-297

Zadanie nr 47- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 48- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 49- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 50- Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ostródzka 13 Wrocław 54-116

Zadanie nr 52- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Zadanie nr 53- BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

W zakresie zadań  nr 4,5,6,7,10,11,12,27,46,51 nie wpłynęła żadna oferta w wymaganym terminie.

Zadanie nr 54 zostało unieważnione - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 1. Oferty, które wpłynęły po terminie:

 

TK Biotech Sp. z o.o, ul. Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa.

Oferta wpłynęła po terminie, więc nie była brana pod uwagę przy ocenie ofert.

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 5.12.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

             (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

              zamówienia z dziedziny nauki)

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ