Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 18.12.2017 r

numer ogłoszenia 15/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Polimeraza DreamTaq DNA (5U/ul) ThermoFisher Scientific 5x500U, nr kat.: EP0703 – 1 op.

Zadanie nr 2. ATP Solution (100 mM) 0,25 mL, ThermoFisher Scientific, nr kat.: R0441 – 1 op.

Zadanie nr 3. T4 DNA Ligase (2 000 000 units/ml), NEB, nr kat. M0202T – 1 op.

Zadanie nr 4. Enzym MunI (MfeI) (10 U/µL), 300U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0751 – 1szt.

Zadanie nr 5. Enzym XapI (ApoI) (10 U/µL), 500U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER1381 – 1szt.

Zadanie nr 6. Enzym EcoRI (10 U/µL), 5000U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0271 – 1szt.

Zadanie nr 7. Enzym Bsu15I (ClaI) (10 U/µL), 600U, ThermoFisher Scientific, nr kat.: ER0141 – 1szt.

Zadanie nr 8: HotStarTaq DNA Polymerase (250 U), Qiagen, nr kat.: 203203  – 1szt.

 1. Liczba złożonych ofert : 5
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość netto

Wartość

brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

1340,00 zł

1648,20 zł

     2.

Bionovo

1580,00 zł

1943,40 zł

     3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

1072,50 zł

1319,18 zł

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

150,00 zł

184,50 zł

2.

Bionovo

225,00 zł

276,75 zł

3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

122,40 zł

150,55 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Bionovo

390,00 zł

479,70 zł

2

Lab-Jot Sp. z o.o.

269,28 zł

290,82 zł

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

175,00

215,25

2.

Bionovo

257,00

316,11

     3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

141,30

173,80

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

204,60

251,66

2.

Bionovo

295,00

362,85

3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

166,50

204,80

 

Zadanie nr 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość netto

Wartość

brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

128,00

157,44

     2.

Bionovo

195,00

210,60

     3.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

103,55

127,37

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o.

172,50

212,18

 1.  

Bionovo

255,00

313,65

 1.  

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

136,40

167,77

 

Zadanie nr 8

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość netto

Wartość

brutto

1.

Bionovo

805,00

990,15

     2.

QiaLab Sp. z o.o.

651,05

703,13

 

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 3- Lab-Jot Sp. z o.o.

Zadanie nr 4- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 5- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 6- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 7- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 8- QiaLab Sp. z o.o.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań  1-8  -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ---------------------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :
 2. Zadanie nr 1- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 3. Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 4. Zadanie nr 3- Lab-Jot Sp. z o.o.
 5. Zadanie nr 4- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 6. Zadanie nr 5- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 7. Zadanie nr 6- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 8. Zadanie nr 7- Life Technologies Polska Sp. z o.o.
 9. Zadanie nr 8- QiaLab Sp. z o.o.
 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 18.12.2017 r.

             (miejscowość)


 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ