Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Nr  poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 30d Ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum i Instytut Zoologii

Polskiej Akademii Nauk

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel. 22 629-32-21/22/23

 1. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Zenon Rohde, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Rodzaj zamówienia : usługi.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku przy ul. Nadwiślańskiej 108. Specyfikacja zamówienia w załączniku.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Dane teleadresowe firmy

Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty: numer telefonu i email.

Proponowana cena netto i brutto uwzględniająca wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

Proponowany termin wykonania zadania.

Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

 1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 1. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania ofert: 20 kwiecień 2018r.

 1. Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia postępowania oraz niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.
 1. Załącznik: „Projekt funkcjonalno-użytkowy”.

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Warunki przyłączenia: TUTAJ

Opinie kominiarskie: TUTAJ