Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Warszawa dnia, 27 kwietnia 2018r

 

 

INFORMACJA

 

 

Dotyczy:

 

 

Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na prace budowlane z dnia 03.04.2018r. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku przy ul. Nadwiślańskiej 108.

 

 

 

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.


Treść ogłoszenia dostępna : TUTAJ