Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 07.11.2018 r - numer ogłoszenia 10/2018: TUTAJ