Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Główne zainteresowania:

Biologia krajowych mrówek dendrofilnych.
Zróżnicowanie morfologiczne mrówek świata.


Aktualne projekty badawcze:

Lasius neglectus – gatunek inwazyjny w Warszawie.
Myrmekofauna Gorców.


Publikacje:
Suchocka H., Czechowski W., Radchenko A. 2008. Second report on the occurrence of Camponotus truncatus (Spinola) (Hymenoptera: Formicidae) in Poland, with a key to the Polish species of the genus Camponotus Mayr. Fragmenta Faunistica 51 (1): 9-13.

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi