Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zainteresowania naukowe:

  • zimowanie pluszcza i bekasika w północnej Polsce;
  • biologia lęgowa i sezonowe zlotowiska żurawi;
  • monitoring ptaków w Polsce;
  • metody badań terenowych;
  • ochrona ptaków i ich siedlisk.

Wybrane publikacje:

Artykuły:

Sikora A. & Neubauer G. 2008. Scandinavian and central European subspecies of White-throated Dipper Cinclus cinclus interbreed in an isolated population in northern Poland. Ornis Fennica 85: 73-81.

Sikora A. & Dubiec A. 2007. Sex identification of Jack Snipe Lymnocryptes minimus by discriminant analysis of morphometric measurements. Ardea 95: 125-133.

Sikora A. 2007. Gniazdowanie cennych gatunków ptaków na Wysoczyźnie Elbląskiej. Notatki Ornitologiczne 48: 246-259.

Meissner W., Sikora A., Antczak J. & Guentzel S. 2006. Liczebność i rozmieszczenie siewek złotych Pluvialis apricaria i czajek Vanellus vanellus w Polsce jesienią 2003 roku. Notatki Ornitologiczne 47: 11-22.

Sikora A. 2006. Gniazdowanie żurawia Grus grus na Wysoczyźnie Elbląskiej w latach 2004-2005. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62, 1: 27-41.

Sikora A. 2006. Rozmieszczenie i liczebność dzięcioła zielonosiwego Picus canus na Wysoczyźnie Elbląskiej i jego ekspansja na Warmii i Mazurach. Notatki Ornitologiczne 47: 32-42.

Sikora A. 2005. Catching Jack Snipe with the dip-nets in non-breeding season. Wader Study Group Bulletin 107: 70-75.

Sikora A. & Ryś A. 2004. Rozmieszczenie, liczebność i siedliska dzięcioła białogrzbietego Dendrocopus leucotos na Warmii i Mazurach. 45: 255-264.

Sikora A., Gromadzki M. & Półtorak W. 2004. Awifauna Bielawskich Błot. Notatki Ornitologiczne 45: 1-11.

Cenian Z. & Sikora A. 2003. Awifauna doliny rzeki Pasłęki. Notatki Ornitologiczne 44: 161-177.

Tulp I., Schekkerman H., Chylarecki P., Tomkovich P., Soloviev M., Bruinzeel L., van Dijk K., Hilden O., Hötker H., Kania W., van Roomen M., Sikora A. & Summers R. 2002. Body mass patterns of Little Stints during incubation and chick-rearing at different latitudes. Ibis 144: 122-134.

Sikora A. 2001. Gniazdowanie czeczotki Carduelis flammea na polskim Pobrzeżu Bałtyku. Notatki Ornitologiczne 42: 73-88.

Sikora A. 2001. Występowanie mewy bladej Larus hyperboreus w Polsce. Notatki Ornitologiczne 42: 37-49.

Sikora A. & Zieliński P. 2000. Jesienna wędrówka płatkonoga szydłodziobego Phalaropus lobatus przy ujściu Wisły w latach 1983-2000. Notatki Ornitologiczne 41: 273-282.

Sikora A. & Maniakowski M. 2000. Zimowanie bekasika Lymnocryptes minimus w północnej i środkowej Polsce. Notatki Ornitologiczne 41: 225-238.

Mokwa T. & Sikora A. 1999. Zimowanie bernikli kanadyjskiej Branta canadensis na Żuławach pod Elblągiem. Notatki Ornitologiczne 40: 51-60.

Sikora A. 1997. Walory ornitologiczne Jeziora Wdzydze ze szczególnym uwzględnieniem szlachara Mergus serrator. Zagrożenia i propozycje ochrony. Przegląd Przyrodniczy 8, 3: 97-103.

Cenian Z. & Sikora A. 1997. Jesienna wędrówka bekasika Lymnocryptes minimus w północno-zachodniej Warmii i na Pobrzeżu Gdańskim w 1996 roku. Notatki Ornitologiczne 38: 215-222.

Meissner W. & Sikora A. 1996. Występowanie szablodzioba (Recurvirostra avosetta) w Polsce. Notatki Ornitologiczne 37: 71-81.

Sikora A. 1996. Ekologia rozrodu szlachara (Mergus serrator) na Pojezierzu Kaszubskim. Notatki Ornitologiczne 37: 5-24.

Cenian Z. & Sikora A. 1995. Liczebność, rozmieszczenie i efektywność lęgów bociana białego (Ciconia ciconia) w północnych rejonach Warmii w roku 1994. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51, 6: 39-56.

Meissner W. & Sikora A. 1995. Wiosenna i jesienna migracja siewkowców (Charadrii) na Płw. Helskim. Notatki Ornitologiczne 36: 205-239.

Sikora A. 1994. Wiosenny przelot pliszki żółtej (Motacilla flava) nad Zatoką Gdańską. Notatki Ornitologiczne 35: 309-319.

Sikora A., Meissner W. & Skakuj M. 1994. Rzadkie gatunki ptaków obserwowane nad Zatoką Gdańską w latach 1983-89. Notatki Ornitologiczne 35: 207-243.

Sikora A. & Półtorak W. & Ziółkowski M. 1994. Nalot mew trójpalczastych (Rissa tridactyla) w Polsce w 1993 roku. Notatki Ornitologiczne 35: 127-138.

Sikora A. 1993. Występowanie skandynawskiego podgatunku pluszcza (Cinclus cinclus cinclus) w Polsce. Notatki Ornitologiczne 34: 213-230.

Sikora A. 1993. Rozmieszczenie i liczebność ptaków wodnych obserwowanych zimą na morzu między Gdynią a Helem. Notatki Ornitologiczne 34: 131-140.

 

Notatki

 

Stopiński M., Półtorak W., Sikora A. & Zieliński P. 2006. Drugie stwierdzenie sieweczki mongolskiej Charadrius mongolus w Polsce. Notatki Ornitologiczne 47: 262-266.

Sikora A. 2004. Przypadek wyjątkowej tolerancji sąsiedzkiej włochatki Aegolius funereus i dzięcioła czarnego Dryocopus martius na Pomorzu Gdańskim. Notatki Ornitologiczne 45: 61-63.

Sikora A. 2000. Pierwsze stwierdzenie "bernikli czarnej" Branta bernicla nigricans w Polsce. Taksonomia i identyfikacja podgatunków bernikli obrożnej. Notatki Ornitologiczne 41: 149-158.

Sikora A. 1998. Pierwsze stwierdzenie biegusa białorzytnego Calidris fuscicollis w Polsce. Notatki Ornitologiczne 39: 262-265.

Sikora A., Półtorak W. & Kopiec K. 1998. Białorzytka pustynna Oenanthe deserti - nowy gatunek dla awifauny Polski. Notatki Ornitologiczne 39: 177-180.

Sikora A. 1996. O częstości zimowania mewy żółtonogiej (Larus fuscus) w Polsce. Notatki Ornitologiczne 37: 338-342.

Sikora A. & Cenian Z. 1996. Nalot włochatki (Aegolius funereus) w wybranych rejonach Polski północnej w 1996 roku. Notatki Ornitologiczne 37: 333-337.

Sikora A. & Cenian Z. 1996. Nalot kobczyka (Falco vespertinus) na Pobrzeżu Gdańskim jesienią 1996 roku. Notatki Ornitologiczne 37: 329-333.

Sikora A. 1996. Pierwsze stwierdzenie białorzytki pstrej (Oenanthe pleschanka) w Polsce. Notatki Ornitologiczne 37: 321-323.

Sikora A. 1996. Zimowanie pliszki górskiej (Motacilla cinerea) na północy Polski. Notatki Ornitologiczne 37: 154-156.

Sikora A. & Kapowicz R. 1996. Niezwykła kolonia gawrona (Corvus frugilegus) na wyspie Jeziora Gaładuś. Not. Orn. 37: 152-153.

Sikora A. 1995. Lęg mieszany łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus) i łabędzia niemego (Cygnus olor) na Suwalszczyźnie. Notatki Ornitologiczne 36: 368-370.

Sikora A. 1995. Results of ringing and catching of Dipper (C. c. cinclus) in northern Poland, 1992/93-1994/95. Cinclus Scandinavicus 8: 13-17.

Sikora A. 1994. Dalekodystansowy przelot środkowoeuropejskiego podgatunku pluszcza (Cinclus c. aquaticus) i jego lęg mieszany z podgatunkiem skandynawskim (C. c. cinclus) na północy Polski. Notatki Ornitologiczne 35: 182-185.

Sikora A. 1994. Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) – nowym gatunkiem lęgowym na Pomorzu. Notatki Ornitologiczne 35: 179-180.

Sikora A., Kieliński T. & Półtorak W. 1993. Pierwsze stwierdzenie burzyka szarego (Puffinus griseus) w Polsce. Notatki Ornitologiczne 34: 271-272.

Chylarecki P., Sikora A. & Baszanowski P. 1993. First breeding record of Kentish Plover in Poland. The WSG Kentish Plover Project Newsletter 2: 7-8.

Sikora A. 1992. Lęgi żołny (Merops apiaster) na północy Polski. Notatki Ornitologiczne 33: 323-324.

Sikora A., Cenian Z., Mokwa T. & Półtorak W. 1992. Kolejny lęg mewy żółtonogiej (Larus fuscus) w Polsce. Notatki Ornitologiczne 33: 167-168.

Sikora A. 1992. Gnieżdżenie się pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w północno-wschodniej Polsce. Notatki Ornitologiczne 33: 145-149.

Sikora A. 1992. A field work with Dippers in northern Poland. Cinclus Scandinavicus 5: 19-22.

Sikora A. & Meissner W. 1992. The spring migration of waders in Jastarnia, Gdańsk Bay, Poland. Wader Study Group Bulletin 66: 63-65.

Sikora A., 1991. Przelot poświerki (Calcarius lapponicus) przez Półwysep Helski. Notatki Ornitologiczne 32: 136-139.

Chylarecki P. & Sikora A. 1991. Yellow-legged Gulls in Poland: a comment. Dutch Birding 13: 145-148.

Meissner W. Sikora A. & Skakuj M. 1989. Pierwsze stwierdzenie brodźca piegowatego (Tringa melanoleuca) w Polsce. Notatki Ornitologiczne 30: 91-93.

 

 

Książki i rozdziały w książkach

 

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. & Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wydawnictwo. Naukowe, Poznań.

Sikora A., Cenian Z., Półtorak W. & A. Ryś. 2005. Awifauna lęgowa okolic jeziora Oświn oraz jej zmiany w XX wieku. W: Gromadzki M. & Wiśniewski R. J. (red.) Jezioro Oświn i okolice. Monografia przyrodniczo-kulturowa. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 183-214 pp. i Załącznik 4: 379-385.

Sikora A. & Mikusek R. 2005. Włochatka. W: Mikusek R. (red.): Metody badań i ochrony sów. FWIE. Kraków 2005: 149-156.

Sikora A. 2004. Tadorna tadorna (L., 1758) – ohar. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 124–127.

Sikora A. 2004. Mergus serrator  (L., 1758) – szlachar (tracz długodzioby). W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 194–198.

Sikora A. 2004. Haematopus ostralegus (L., 1758) – ostrygojad. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 11–14.

Sikora A. 2004. Recurvirostra avocetta (L., 1758) – szablodziób. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 19–21.

Sikora A. 2004. Tringa glareola (L., 1758) – łęczak (brodziec leśny). W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 134–137.

Sikora A. 2004. Phalaropus lobatus (L., 1758) – płatkonóg szydłodzioby. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 147–150.

Stajszczyk M. & Sikora A. 2004. Columba oenas (L., 1758) – siniak. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 215–219.

Mikusek R. & Sikora A. 2004. Aegolius funereus (L., 1758) – włochatka. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 237–241.

Stajszczyk M. & Sikora A. 2004. Picus canus (Gmel., 1788) – dzięcioł zielonosiwy. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 258-262.

Sikora A. & Mikusek R. 2004. Carduelis flammea (L., 1758) – czeczotka. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, s. 374-377.

Błaszczyk K. & Sikora A. 2004. Lasy Lęborskie. Ss. 134-136 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Błaszczyk K.& Sikora A. 2004. Puszcza Darżlubska. Ss. 142-145 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Meissner W. & Sikora A. 2004. Zatoka Pucka. Ss. 146-150 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Rydzkowski P. & Sikora A. 2004. Bory Tucholskie. Ss. 155-159 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Sikora A. & Półtorak W. 2004. Bielawskie Błota. Ss. 137-141 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Sikora A. 2004. Lasy Mirachowskie. Ss. 151-154 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Goc M., Mokwa T, Sikora A. & Iliszko L. 2004. Zalew Wiślany. Ss. 171-175 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Cenian Z. & Sikora A. 2004. Dolina Pasłęki. Ss. 184-189 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Cenian Z. & Sikora A., 2004. Ostoja Warmińska. Ss. 190-194 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Sikora A., Cenian Z. & Półtorak W. 2004. Ostoja Oświn. Ss. 195-198 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Sikora A., Cenian Z. & Półtorak W. 2004. Puszcza Borecka. Ss. 207-210 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Sikora A. & Zieliński P. 2004. Lasy Skaliskie. Ss. 203-206 w: Sidło P.O., Błaszkowska B. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.

Sikora A. 2001. Szlachar (Mergus serrator). W: Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. (red. Z. Głowaciński). s. 129-131. PWRiL, Warszawa.

Sikora A. 2001. Ostrygojad (Haematopus ostralegus). W: Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. (red. Z. Głowaciński). s. 187-189. PWRiL, Warszawa.

Sikora A. 2001. Łęczak (Tringa glareola). W: Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. (red. Z. Głowaciński). s. 212-214. PWRiL, Warszawa.

Sikora A., Błaszczyk K. & Domaszewicz A. 2001. Włochatka (Aegolius funereus). W: Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. (red. Z. Głowaciński). s. 241-243. PWRiL, Warszawa.

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi