foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                          10 lipiec 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 10 lipiec 2012

acrobat Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                                                   04 kwiecień 2008

acrobat Projekt budowlany - architektura                                                                                11 listopad 2005

acrobat Projekt budowlany - architektura - rysunki                                                                16 grudzień 2005

acrobat Projekt budowlany - instalacja elektryczna                                                                    styczeń 2006

acrobat Projekt sanitarny                                                                                                                 styczeń 2006

acrobat Rysunki 1 - 7 projekt sanitarny                                                                                         styczeń 2006

acrobat Spis rysunków do projektu sanitarnego                                                                         styczeń 2006

acrobat Przedmiar robót budowlanych                                                                                      06 lipiec 2012

acrobat Przedmiar robót elektrycznych                                                                                      06 lipiec 2012

acrobat Przedmiar robót sanitarnych                                                                                         05 lipiec 2012

acrobat STWiOR elektrycznych                                                                                                        styczeń 2006  

acrobat Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                                                                               20 lipiec 2012

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                               02 sierpień 2012

acrobat Oferty wykluczone                                                                                                           28 sierpień 2012