Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                   27.07.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                         27.07.2011

acrobat Zmiana specyfikacji                                                                                                              05.08.2011

acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                        09.08.2011

acrobat Zapytanie nr 2                                                                                                                        11.08.2011

acrobat Zapytanie nr 3                                                                                                                        17.08.2011

acrobat Zapytanie nr 4                                                                                                                        27.08.2011

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                     21.10.2011

acrobat Odrzucenie oferty                                                                                                                  21.10.2011

acrobat Powtórzenie czynności                                                                                                         21.10.2011

acrobat Ogłoszenie o udzielniu zamówienia                                                                                  22.10.2011