Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 mgr Daniel Tyborowski, doktorant


Zainteresowania naukowe

Gady morskie w tym ichtiozaury i pliozaury

Zęby ryb i gadów – ich szkliwo i mikrostruktura

Warstwy kostne w górnej jurze Gór Świętokrzyskich

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Stopnie naukowe

2014 – doktorant w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN; temat przygotowywanej dysertacji: „Cmentarzysko kręgowców z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki”

2014 – magisterium z geologii w zakresie paleozoologii kręgowców na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego; temat: „Ryby fałdopłetwe z dewonu Gór Świętokrzyskich”

2012 – licencjat z geologii w zakresie paleobiologii

Granty i projekty badawcze

„Paleobiologia i środowisko życia późnojurajskich kręgowców z okna tafonomicznego Owadów-Brzezinki.” Projekt własny/ nr UMO-2014/15/N/ST10/04818. Wykonawca: D. Tyborowski (kierownik). Okres realizacji: 2015-10-05 - 2018-10-04. Grant NCN

„Gady morskie i lądowe z górnej jury Owadowa-Brzezinek.” Wykonawca: D. Tyborowski (kierownik). Okres realizacji : 2015. Grant wewnętrzny MiIZ

Prace terenowe i wykopaliskowe

2012 - 2016 – organizacja wykopalisk paleontologicznych w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa)

2013 – udział w wykopaliskach we wsi Płucki koło Łagowa w Górach Świętokrzyskich organizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

2012 – udział w wykopaliskach w kamieniołomie na Górze Podłazie w Górach Świętokrzyskich organizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Dydaktyka i popularyzacja paleobiologii

2017 – konsultacja naukowa i udział koncepcyjny przy powstawaniu „Geoparku Sławno” jako rezultat wykopalisk paleontologicznych w kamieniołomie Owadów-Brzezinki

2017 – „Mikrotomografia rentgenowska kości i zębów kopalnych” – zajęcia z rozpoznawania tkanek szkieletowych kręgowców na mikrotomogramach prowadzone dla studentów zoologii

2015 – 2016 – „Paleobiologia kręgowców” – zajęcia prowadzone w „Prehistorycznym Oceanarium 3D” organizowane dla uczniów oraz nauczycieli (zajęcia obejmowały zagadnienia związane z anatomią porównawczą, taksonomią, trybem i środowiskiem życia kopalnych ryb i gadów morskich)

2014 – 2016 – „Wykopaliska paleontologiczne” – zajęcia terenowe dla studentów geologii i biologii organizowane w kamieniołomie Owadów-Brzezinki

Od 2013 do dziś – pomysłodawca i kierownik portalu „Fossil Record” zajmującego się popularyzacją paleontologii

Oryginalne publikacje naukowe

Tyborowski D. 2017. Large predatory actinopterygian fishes from the Late Jurassic of Poland studied with X-ray microtomography. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie 283 (2): 161-172

Tyborowski D. 2016. A new ophthalmosaurid ichthyosaur from the Late Jurassic of Owadów-Brzezinki Quarry, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 61 (4): 791-803

Błażejowski B., Gieszcz P. and Tyborowski D. 2016. New finds of well-preserved Tithonian (Late Jurassic) fossils from Owadów–Brzezinki Quarry, Central Poland: a review and perspectives. Volumina Jurassica 14: 123-132

Tyborowski D., Błażejowski B. and Krystek M. 2016. Szczątki gadów z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa). Przegląd Geologiczny 64 (8): 564–569

Błażejowski B., Lambers P., Gieszcz P., Tyborowski D. and Binkowski M. 2015. Late Jurassic jaw bones of Halecomorph fish (Actinopterygii: Halecomorphi) studied with X-ray microcomputed tomography. Palaeontologia Electronica 18.3.52A: 1-10


 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi