Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Durska

Pracownia Ekologii i Bioróżnorodności

Główne zainteresowania badawcze

Biologia taksonomia, badania ekologiczne i genetyczne (szczególnie  gatunków pionierskich) nad zadrowatymi (Diptera: Phoridae).

Prowadzone badania:

 • sukcesja wtórna zgrupowań zadrowatych w borach świeżych i innych środowiskach po zakłóceniach (gatunki pionierskie)
 • interakcje parazytoid-żywiciel (gatunki zadrowatych z rodzaju Phalacrotophora jako parazytoidy biedronek)
 • zadrowate siedlisk zasolonych Zatoki Gdańskiej
 • przystosowania zimnolubnych gatunków zadrowatych z rodzaju Triphleba
 • Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae) - jako gatunek modelowy do badań genetycznych – współpraca z Pracownią Technik Molekularnych i Biometrycznych.
 • Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae) – zastosowanie gatunku w biofarmacji (pozyskiwanie peptydów antybakteryjnych - AMPs) – współpraca z IBB PAN (Zakład Biochemii Drobnoustrojów i Zakład Genetyki - Pracownia Glikobiologii Grzybów)

Projekt (main project):

Rola genów szoku cieplnego w zróżnicowanym przystosowaniu zadrowatych (Diptera: Phoridae) do zasiedlania pożarzysk. (The role of heat shock genes in differential adaptation of scuttle flies (Diptera: Phoridae) to colonization of fire-affected forest areas), grant MNiSW, współwykonawca projektu, okres realizacji: 09.12.2011-08.12.2014.

Aktualności:

W materiale zebranym przy użyciu żółtych misek (pożarzysko, okolice Garwolina), stwierdziłam obecność bardzo rzadkiego gatunku - Aenigmatias lubbockii (Verrall, 1877). Jest to parazytoid poczwarek mrówek z rodzaju Formica. Dotychczas, z terenu Polski został wykazany tylko jeden osobnik tego gatunku. Mnie udało się znaleźć drugiego samca i nieuskrzydloną samicę A. lubbockii.

lubbockii male

 Samiec Aenigmatias lubbockii. Zdjęcie Phoridae – Piotr Ślipiński.

Cztery, rodzime gatunki z rodzaju Phalacrotophora (P. berolinensis, P. beuki, P. delageae i P. fasciata) zostały stwierdzone jako parazytoidy inwazyjnej biedronki Harmonia axyridis. (Durska & Ceryngier, 2010).

muchy

Zdjęcia Phoridae - Piotr Ślipiński

 biedronka

Zdjęcie Harmonia axyridis var. succinea - Piotr Ceryngier

Projekt habilitacyjny: Zgrupowania zadrowatych (Diptera: Phoridae) jako modelowa grupa wskaźnikowa do oceny różnorodności i stopnia zaburzenia  ekosystemów.

Celem projektu jest:

(1) Scharakteryzowanie i porównanie składu gatunkowego, liczebności, struktury fagicznej i różnorodności  zgrupowań zadrowatych na bardzo młodych uprawach sosnowych borów świeżych Niżu Polskiego oraz w innych środowiskach ulegających odkształceniu i fragmentacji  w wyniku samorzutnych pożarów i huraganów na niewielkich obszarach.

(2) Wykazanie przydatności zgrupowania Phoridae jako modelu w badaniach ekologicznych oraz grupy wskaźnikowej do oceny różnorodności rozmaitych ekosystemów, szczególnie w pierwszych stadiach sukcesji wtórnej.

Pułapka FLYTRAP 2014

Wybrane publikacje:  

 • Thorn S., Bassler C., Burton P.J., Cahall R.E., Campbell J.L., Castro J., Choi C.-Y., Cobb T., Donato D.C., Durska E., Fontaine J.B., Gauthier S., Hebert C., Hutto R.L., Lee E.-J., Leverkus A.B., Lindenmayer D.B., Obrist M.K., Rost J., Seibold S., Seidl R., Thom D., Waldron K., Wermelinge, B., Winter M.-B., Zmihorski M. & Muller J. 2018. Impacts of salvage logging on biodiversity- a meta-analysis. Journal of Applied Ecology 55: 279-289.

 • Disney R. H. L. & Durska E. 2017. Two new species of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) from Poland. Fragmenta Faunistica 60(1): 47-52.

 • Malewski T., Bogdanowicz W., Durska E., Łoś M., Kamiński M., Kowalewska K. 2015. Expression profiling of heat shock genes in a scuttle fly Megaselia scalaris (Diptera, Phoridae). Journal of Experimental Zoology 323A: 704-713.

 • Durska, E. 2015. Effects of fire on scuttle flies (Diptera: Phoridae) in a pine forest in Poland. — Entomologica Fennica 26: 181–193. 
 • Disney R. H. L. and Durska E. 2014. A new species of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) and two newly found species from Poland. Fragmenta Faunistica 57(1): 63-66.
 • Durska E. 2013. Effects of disturbances on scuttle flies (Diptera: Phoridae) in Pine Forests. Biodiversity and Conservation 22: 1991-2021  DOI 10.1007/s10531-013-0522-4 
 • Durska E., Malewski T., Chmielewska M. and Bardowski J. 2012. Megaselia scalaris (Loew, 1866) (Diptera: Phoridae) & biopharmacy. ISSN 1895-4464; Dipteron 28: 9-12.
 • Durska E. and Matusik K. 2011. An interesting species of the scuttle flies (Diptera: Phoridae) of pine plantation. ISSN 1895-4464; Dipteron 27: 5-7. 
 • Durska E. and Sierpińska M. 2011. What do the larvae of Megaselia praeacuta (Diptera: Phoridae) feed on? ISSN 1895-4464; Dipteron 27: 8-10. 
 • Disney R. H. L. and  Durska E. 2011. Five new species and three new records of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) from Pisz Forest (Poland). Annales Zoologici 61(3): 527-534.
 • Żmihorski M., Durska E. 2011.The effect of contrasting management types on two distinct taxonomic groups in a large scaled windthrow. Eur. J. Forest Res. 130: 589-600. 
 • Durska E. & Ceryngier P. 2010. Scuttle flies (Diptera:Phoridae) contra Harmonia axyridis (Pallas, 1773). Dipteron 26: 7-10. 
 • Durska E., Bonet J. & Viklund B. 2010. The scuttle fly (Diptera: Phoridae) assemblages of a wildfire-affected hemiboreal old-growth forest in Tyresta (Sweden). Entomologica Fennica 21: 19-32. 
 • Durska E. 2009. The scuttle fly (Diptera: Phoridae) assemblages of pine plantations of the Biała Forest (Poland).Entomologica Fennica 20: 170-178. 
 • Disney R. H. L. and Durska E. 2008. Conservation evaluation and the choice of faunal taxa to sample. Biodiversity and Conservation 17: 449-451. 
 • Durska E. 2006. Diversity of the scuttle fly (Diptera: Phoridae) communities in the plantations of moist pine forests of the Białowieża Primeval Forest and the Tuchola Forest (Poland). Biodiversity and Consevation 15: 385-393. 
 • Durska E., Kaczorowska E., Disney R. H. L. 2005. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of saline habitats of the Gulf of Gdańsk, Poland. Entomologica Fennica 16: 159-164.
 • Durska E. 2003: The phenology of Triphleba Rondani species (Diptera: Phoridae) in moist pine forests in the Białowieża Forest. Entomologica Fennica 14: 177-182.
 •  Durska E., Ceryngier P.& Disney R. H. L. 2003. Phalacrotophora beuki Disney (Diptera: Phoridae), is a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae). European Journal of Entomology 100: 627-630.
 • Durska E. 2002. The phenology of dominant scuttle-fly (Diptera: Phoridae) species in the Białowieża Forest. Entomologica Fennica, 13: 123-127.
 • Soszyńska A. & Durska E. 2002. Cold-adapted scuttle - flies species of Triphleba Rondani (Diptera: Phoridae). Annales Zoologici 52: 279-283.
 • Durska, E. 2001: Secondary succession of scuttle fly (Diptera: Phoridae) communities in moist pine forest in Białowieża Forest. Fragmenta Faunistica 44: 81-130.
 • Disney R. H. L., Durska E. 1998. A new genus and species of Phoridae (Diptera) from Poland. European Journal of Entomology 95: 437-453.

Kontakt