Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Malewski, Tadeusz (dr hab.)

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Genomika

Mechanizmy regulacji ekspresji genów

Molekularna nematologia

Barcoding DNA

Molekularne mechanizmy identyfikacji gatunków

Entomologia sądowa

PROJEKTY NAUKOWE

 

2013–2016. Analiza genów kandydatów warunkujących otłuszczenie u kur typu mięsnego. NCN.

2011–2014. Rola genów szoku cieplnego w zróżnicowanym przystosowaniu zadrowatych (Diptera: Phoridae) do zasiedlania pożarzysk. NCN.

2011–2014. Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce.  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

2011–2014. Weryfikacja hipotez dotyczących udomowienia psa (Canis familiaris) z wykorzystaniem genotypowania SNP. NCN.

2010–2012. Ekspresja izoenzymów Sap7, Sap8 oraz Sap9-10 proteazy aspartylowej a wirulencja Candida albicans. MNiSW.

2009–2012. Analiza genów kandydatów warunkujących wybrane cechy jakości jaj kur nieśnych.

MNiSW.

2010–2012. Rola apoptozy w patogenezie zmian błony śluzowej obserwowanych w zakażeniu HSV-2 na modelu myszy C57BL. MNiSW.

2005–2009. Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń. Projekt zamawiany MNiSW.

2004–2007. Ekspresja genu GnRH i genu receptora GnRH w podwzgórzu oraz genu receptora GnRH w przysadce u owiec i wpływ czynników stresogennych. MNiSW.

2003–2005. Identification and characterization of the DNA sequences affecting expression of casein genes in cattle. NATO Collaborative Linkage Grant.

2002–2005. Identyfikacja genów związanych ze wzrostem i rozwojem przewodów gruczołu mlekowego krowy metodą cDNA microarray. MNiSW.

WYBRANE PUBLIKACJE 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moje publikacje dostępne są również na  Google Scholar oraz Research Gate.

 

 1. Bień K, Żmigrodzka M, Orłowski P, Fruba A, Szymański Ł, Stankiewicz W, Nowak Z, Malewski T, Krzyżowska M. 2017. Involvement of Fas/FasL pathway in the murine model of atopic dermatitis. Inflammation Research, 66 (8): 679–690.
 2. Ilieva-Makulec K, Rybarczyk-Mydłowska K, Winiszewska G, Flis Ł, Tereba A, Kowalewska K, Malewski T. 2017. Morphological and molecular analysis of Paratrichodorus teres (Hooper 1962) (Nematoda: Trichodoridae): a groundwork for discussion on the phylogeny and pathogenicity of Paratrichodorus species. European Journal of Plant Pathology, 148: 907–917.
 3. Flis Ł, Dobosz R, Winiszewska G, Rybarczyk-Mydłowska K, Malewski T, Wasilewska-Nascimento B, Silva GD. 2017. First report of the root-knot nematode Meloidogyne incognita on tomato in Cape Verde. Plant Disease, https://doi.org/10.1094/PDIS-07-17-1020-PDN.
 4. Chałańska A, Bogumił A, Winiszewska G, Kowalewska K, Malewski T. 2017. Morphological and molecular characteristics of foliar nematode attacking silver birch (Betula pendula Roth) in Poland. Helminthologia, 54 (3): 250–256.
 5. Nowakowska JA, Malewski T, Tereba T, Borys M, Kubiak K, Tkaczyk M, Oszako T. 2017. Rapid diagnosis of pathogenic Phytophthora species in soil by real-time PCR. Forest pathology, 47(2): e12303.
 6. Ciechanowska M, Łapot M, Mateusiak K, Paruszewska E, Malewski T, Przekop F. 2017. Biosynthesis of gonadotropin releasing hormone (GnRH) and GnRH receptor (GnRHR) in hypothalamic-pituitary unit of anestrous and cyclic ewes. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 95(2): 178–
 7. Pilot M, Malewski T, Moura AE, Grzybowski T, Oleński K, Kamiński S, Fadel FR, Alagaili AN, Mohammed OB, Bogdanowicz W. 2016. Diversifying selection between pure-breed and free-breeding dogs inferred from genome-wide SNP analysis. G3: Genes, Genomes, Genetics, 6: 2285–
 8. Ciechanowska M, Łapot M, Antkowiak B, Mateusiak K, Paruszewska E, Paluch M, Przekop F, Malewski T. 2016. Effect of short-term and prolonged stress on the biosynthesis of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and GnRH receptor (GnRHR) in the hypothalamus and GnRHR in the pituitary of ewes during various physiological states. Animal Reproduction Science, 174: 65–72.
 9. Ciechanowska M, Łapot M, Mateusiak K, Paruszewska E, Malewski T, Krawczyńska A, Przekop F. 2016. The central effect of b-endorphin and naloxone on the biosynthesis of GnRH and GnRH receptor (GnRHR) in the hypothalamic-pituitary unit of follicular-phase ewes. Reproduction in Domestic Animals, 51(4): 555–
 10. Nowakowska JA, Malewski T, Tereba A, Borys M. Oszako T. 2016. Molekularna diagnostyka wybranych patogenów z rodzaju Phytophthora w szkółkach dębu szypułkowego i buka zwyczajnego w ramach integrowanej ochrony roślin. Sylwan, 160(5): 365–
 11. Chałańska A, Bogumił A, Malewski T, Kowalewska K. 2016. The effect of two fixation methods (TAF and DESS) on morphometric parameters of Aphelenchoides ritzemabosi Zootaxa, 4083 (2): 297–300.
 12. Pilot M, Malewski T, Moura AE, Grzybowski T, Oleński K, Ruść A, Kamiński S, Fadel FR, Mills DS, Alagaili AN, Mohammed OB, Kłys G, Okhlopkov IM, Suchecka E, Bogdanowicz W. 2015. On the origin of mongrels: evolutionary history of free-breeding dogs in Eurasia. Proceeding of the Royal SocietyBiological Sciences, 282: 20152189.
 13. Malewski T, Bogdanowicz W, Durska E, Łoś M, Kamiński M, Kowalewska K. 2015. Expression profiling of heat shock genes in a scuttle fly Megaselia scalaris (Diptera, Phoridae). The Journal of Experimental Zoology Part A, 323A: 704–713.
 14. Staniszewska M, Bondaryk M, Malewski T, Schaller M. 2014. The expression of the Candida albicans gene SAP4 during hyphal formation in human serum and in adhesion to monolayer cell culture of colorectal carcinoma Caco-2 (ATCC). Central European Journal of Biology, 9(8): 796–
 15. Staniszewska M, Bondaryk M, Malewski T, Kurzątkowski W. 2014. Quantitative expression of Candida albicans aspartyl proteinase genes SAP7, SAP8, SAP9, SAP10 in human serum in vitr Polish Journal of Microbiology, 63(1): 15–20.
 16. Tomalak M, Malewski T. 2014. Bursaphelenchus tiliae n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae), a nematode associate of the bark beetle Ernoporus tiliae (Panz.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), in small-leaved lime, Tilia cordata Mill. Nematology, 16(10): 1181–1196.
 17. Staniszewska M, Bondaryk M, Malewski T, Kurzątkowski W. 2013. The in vitro expression of SAP6 gene in Candida albicans morphogenesis mutants under human serum influence. Biologia, 68(5): 803–
 18. Dobosz R, Winiszewska G, Malewski T, Rybarczyk-Mydłowska K, Tereba A, Kowalewska K, Gawlak M. Bogdanowicz W. 2013. Morphological and molecular features of Punctodera stonei Brzeski, 1998 (Nematoda: Heteroderidae) – species associated with roots of grasses. Annales Zoologici, 63(2): 157–
 19. Barkova OY, Sazanova AL, Fomichev KA, Malewski T, Parada R, Kawka M, Jaszczak K, Sazanov AA. 2013. Associations of new rSNPs with eggshell thickness in Rhode Island layers. Animal Science Papers and Reports, 31(2): 165–
 20. Zabolewicz T, Brym P, Oleński K, Suchocki T, Malewski T, Szyda J, Kamiński S. 2012. Polymorphism within TATA-box of bovine lactoferrin gene and its association with performance traits in Holstein cattle. Livestock Science, 149(3): 267–
 21. Fomichev KA, Sazanova AL, Malewski T, Kamiński S, Sazanov AA. 2012. Associations between two novel rSNPs in 5 '-flanking region of the bovine casein gene cluster and milk performance traits. Gene, 496 (1): 49–54.
 22. Larkina TA, Sazanova AL, Fomichev KA, Barkova OY, Sazanov AA, Malewski T, Jaszczak K. 2011. Expression profiling of candidate genes for abdominal fat mass in domestic chicken Gallus gallus. Russian Journal of Genetics, 47 (8): 1012–
 23. Larkina TA, Sazanova AL, Fomichev KA, Barkova OY, Malewski T, Jaszczak K, Sazanov AA. 2011. HMG1A and PPARG are differently expressed in the liver of fat and lean broilers. Journal of Applied Genetics, 52 (2): 225–
 24. Barkova OU, Sazanova AL, Blagoveshenskiy IU, Fomichov KA, Malewski T, Sazanov AA. 2011. Design of a system for genotyping of Gallus gallus based on the rSNP (Regulatory single nucleotide polymorphism) alleles affecting the egg shell thickness. Russian Journal of Genetics, 47(2): 216–
 25. Ciechanowska M, Lapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2011. Effects of corticotropin-releasing hormone and its antagonist on the gene expression of gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) and GnRH receptor in the hypothalamus and anterior pituitary gland of follicular phase ewes. Reproduction Fertility and Development, 23(6): 780–
 26. Malewski T, Draber-Mońko A, Pomorski J, Łoś M. Bogdanowicz W. 2010. Identification of forensically important blowfly species (Diptera: Calliphoridae) by high-resolution melting PCR analysis. International Journal of Legal Medicine, 127(4): 277–
 27. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2009. Effects of GABA(A) receptor modulation on the expression of GnRH gene and GnRH receptor (GnRH-R) gene in the hypothalamus and GnRH-R gene in the anterior pituitary gland of follicular-phase ewes. Animal Reproduction Science, 111(2–4): 235–
 28. Draber-Mońko A, Malewski T, Pomorski J, Łoś M, Ślipiński P. 2009. On the morphology and mitochondrial DNA barcoding of the flesh fly Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera: Sarcophagidae) – an important species in forensic entomology. Annales Zoologici, 59(4): 465–
 29. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. Expression of the GnRH and GnRH receptor (GnRH-R) genes in the hypothalamus and of the GnRH-R gene in the anterior pituitary gland of anestrous and luteal phase ewes. Animal Reproduction Science, 108(3–4): 345–
 30. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. Implication of dopaminergic systems on GnRH and GnRHR genes expression in the hypothalamus and GnRH-R gene expression in the anterior pituitary gland of anestrous ewes. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 116(6): 375–
 31. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. The central effect of b-endorphin and naloxone on the expression of GnRH gene and GnRH receptor (GnRH-R) gene in the hypothalamus, and on GnRH-R gene in the anterior pituitary gland in follicular phase ewes. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 116(1): 40–
 32. Łapot M, Ciechanowska M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. Changes in the GnRH mRNA and GnRH receptor (GnRH-R) mRNA levels in the hypothalamic-anterior pituitary unit of anestrous ewes after infusion of GnRH into the third cerebral ventricle. Reproductive Biology, 8(2): 149–
 33. Kamiński S, Malewski T, Ahman A, Wójcik E, Ruść A, Oleński K, Jakubczak A, Sazanov AA. 2008. Towards an integrated approach to study SNPs and expression of candidate genes associated with milk protein biosynthesis. Russian Journal of Genetics, 44(4), 1–
 34. Krzyżowska M, Malewski T, Hamasur B, Augustynowicz-Kopeć E, Schollenberger A, Pawłowski A, Niemiałtowski M. 2008. Gene expression profiling of lipoarabinomann-treated mouse macrophage cultures infected with Mycobacterium bovis Polish Journal of Microbiology, 57(2): 125–133.
 35. Satoh K, Hovey RC, Malewski T, Warri A, Goldhar AS, Ginsburg E, Saito K, Lydon JP, Vonderhaar VP. 2007. Progesterone enhances branching morphogenesis in the mouse mammary gland by increased expression of Msx2. Oncogene, 26: 7526–
 36. Brym P, Malewski T, Starzyński R, Flisikowski K, Wójcik E, Ruść A, Zwierzchowski L, Kamiński S. Effect of new SNP within bovine prolactin gene enhancer region on expression in the pituitary gland. Biochemical Genetics, 45(9–10): 743–754.
 37. Łapot M, Ciechanowska M, Malewski T, Misztal T, Mateusiak K, Przekop F. 2007. The effect of stress on the expression of GnRH and GnRH receptor genes in the discrete regions of the hypothalamus and pituitary of anestrous ewes. Reproductive Biology, 7(1): 55–
 38. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Misztal T, Mateusiak K, Przekop F. 2007. The effect of stress on the expression of GnRH and GnRH receptor (GnRH-R) genes in the in the preoptic area-hypothalamus and GnRH-R gene in the stalk/median eminence and anterior pituitary gland in ewes during follicular phase of the estrous cycle. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67(1): 1–
 39. Sazanov AA, Stekol’nikova VA, Korczak M, Sazanova AL, Jaszczak K, Zięba G, Malewski T. Expression of positional candidates for shell thickness in the chicken. Poultry Science, 86: 202–205.
 40. Jaszczak K, Malewski T, Parada R, Malec H. 2006. Expression of Hoxa1 and Hoxd3 genes in chicken embryos with exencephaly. Journal of Animal and Feed Science, 15: 465–
 41. Kamiński S, Oleński K, Brym P, Malewski T, Sazanov A. 2006. Single nucleotide polymorphism in the promoter region of lactoferrin gene and its associations with milk performance traits in Polish Holstein-Friesian cows. Russian Journal of Genetics, 42(8): 1–
 42. Sazanov AA, Malewski T, Kamiński S, Zwierzchowski L. 2006. Characterization of the CHORI-2400 BAC clones containing the bovine CSN1S1, CSN2, STATH, CSN1S2 and CSN3 Journal of Applied Genetics, 47(3): 243–245.
 43. Sazanov AA, Sazanova AL, Stekolnikova VA, Trukhina AV, Kozyreva AA, Smirnov AF, Romanov MN, Handley L-JL, Malewski T, Dodgson JB. 2006. Chromosomal localization of the UBAP2Z and UBAP2Wgenes in chicken. Animal Genetics, 37(1): 72–73.
 44. Jaszczak K, Sazanov AA, Sacharczuk M, Korczak M, Sazanova AL, Parada R, Malewski T. 2006. Gene expression profiling of hereditary exencephaly in chickens. Animal Genetics, 37(3): 253–
 45. Malewski T, Milewicz T, Krzysiek J, Gregoraszczuk EL, Augustowska K. 2005. Regulation of Msx2 gene expression by steroid hormones in human nonmalignant and malignant breast cancer explants cultured in vitro. Cancer Investigation, 23(3): 222–
 46. Sazanov AA, Romanov MN, Sazanova AL, Stekolnikova VA, Kozyreva AA, Malewski T, Smirnov AF. 2005. Chromosomal localization of 15 HSA3p14-p21 NotI clones on GGA12: orthology of chicken microchromosome to a gene-rich region of HSA3. Animal Genetics, 36(1): 71–
 47. Sazanov AA, Sazanova AL, Stekol’nikova VA, Kozyreva AA, Romanov MN, Malewski T, Smirnov AF. 2005. Chromosomal localization of seven HSA3q13›q23 NotI linking clones on chicken microchromosomes: orthology of GGA14 and GGA15 to a gene-rich region of HSA3. Cytogenetetic and Genome Research, 111(2): 128–133.
 48. Kamiński S, Ahman A, Ruść A, Wójcik E, Malewski T. 2005. MilkProtChip – a microarray of SNPs in candidate genes associated with milk protein biosynthesis – development and validation. Journal of Applied Genetics, 46(1): 45–
 49. Szymanowska M, Malewski T, Zwierzchowski L. 2004. Transcription factor binding to variable nucleotide sequences in 5'-flanking regions of bovine casein genes. International Dairy Journal, 14(2): 103–115.
 50. Kamiński S, Ruść A, Malewski T. Single nucleotide polymorphism database of candidate genes associated with cow milk protein. Journal of Animal and Feed Sciences, 13(1): 51–64.
 51. Malewski T, Malewska A, Rutkowski R. 2003. RT-PCR technique and its applications. State-of the-art. Journal of Animal and Feed Sciences, 12(3): 403–
 52. Malewski T, Gajewska M, Żebrowska T, Zwierzchowski L. 2002. Differential induction of transcription factors and expression of milk protein genes by prolactin and growth hormone in the mammary gland of rabbits. Growth Hormone & IGF Research, 12(1): 41–
 53. Malewski T. 1998. Computer analysis of distribution of putative cis- and trans-regulatory elements in milk protein gene promoters. BioSystems, 45(1): 29–
 54. Malewski T, Zwierzchowski L. 1995. Computer-aided analysis of potential transcription-factor binding sites in the rabbit b-casein gene promoter. BioSystems, 36(2): 109–