Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Główne zainteresowania naukowe

Morfologia, systematyka i taksonomia nicieni (Nematoda) glebowych


Bieżące projekty naukowe

1. Mononchina Wietnamu (Nematoda: Mononchida)
2 Rewizja systematyczna  Prionchulus Cobb, 1916 and Mylonchulus Cobb, 1916 [we współpracy z A. Susulovsky (Muzeum Przyrodnicze we Lwowie)]
3. Morfologia stadiów młodocianych Mononchida
4. Morfologiczna i molekularna charakterystyka nicieni glebowych występujących w Polsce

 

Wybrane publikacje

Winiszewska G. 2008. Some observations on Trissonchulus benepapillosus (Schulz, 1935) (Nematoda: Ironidae). Fragmenta Faunistica, 51: 71-77.
Holovachov O., Winiszewska G., Sturhan D., Esquivel A., Wu J. 2008. New genus, three new and two known species of the family Onchulidae Andrássy, 1964 with notes on systematics and biology of the family. Journal of Nematode Morphology and Systematics 11:1–30.
Wniszewska G. 2008. Araeolaimida. Str. 433, 436, 447, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Chromadorida .Str. 436, 447–448, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Desmodorida .Str. 436, 448, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Dorylaimida .Str. 436–437, 448–451, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Enoplida .Str. 437–438, 451, 452 (Alaimidae, Campydoridae, Andrassyidae, Ironidae), w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Mermithida .Str. 438, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Monhysterida .Str. 438, 454, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Mononchida .Str. 438, 454–455, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Plectida .Str. 439, 456–457, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Triplonchida .Str. 439–440, 457–458, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E.,
Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.

Wniszewska G. 2008. Aphelenchida .Str. 440, 443–444, 458–459 (Aphelenchidae, Aphelenchoididae, Paraphelenchidae, Seinuridae), w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Rhabditida. Str. 462–443, 464 (Alloionematidae, Bunonematidae, Cephalobidae, Ostellidae, Diplogasteroididae, Diplogastridae, Neodiplogastridae, Tylopharyngidae, Odontopharyngidae, Panagrolaimidae, Chambersiellidae, Diploscapteridae, Rhabditidae), w: Fauna Polski –
charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Tylenchida .Str. 446, 472–478, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Susulovsky A., Winiszewska G. 2006. Two new species of the genus Prionchulus Cobb, 1916 (Nematoda: Mononchina). Annales Zoologici, 56: 241-248.
Holovachov O., Boström S., Winiszewska G., Hánel L. 2004. Description of two known and one new species of the genus Anaplectus de Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1933 (Nematoda: Plectida) from Europe, and a revised taxonomy of the genus. Russian Journal of Nematology, 12 (1): 45-58.
Winiszewska, G., Susulovsky A. 2004. Revision of the genus Prionchulus Cobb, 1916 (Nematoda: Mononchina). II. Prionchulus spectabilis (Ditlevsen, 1911) Cobb, 1916 and related species. Annales Zoologici, 54: 491-509.