Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Dr Jolanta Wytwer

Main interests

Chilopoda, Diplopoda (Myriapoda), taxonomy, faunistics and ecology, soil zoology, changes in fauna, biodiversity, methods of faunistic studies

 mod.01
mod.02

03   mod.04
mod.05


 

Selected publications:

Wawer W., Wytwer J. 2020. Abundance changes in orb-weaver spider communities at the edge of the Argiope bruennichi expansion range. Zootaxa 4899 (1): 363−373.

Wytwer J.; Tajovsky K. 2019. The Siberian centipede species Lithobius proximus Sseliwanoff, 1878 (Chilopoda, Lithobiomorpha ): a new member of the Polish fauna. Zookeys 821: 1–10.

Ulrich W.; Hoste-Danyłow A.; Faleńczyk-Koziróg K.; Hajdamowicz I.; Ilieva-Makulec K.; Olejniczak I.; Stańska M.; Wytwer J. 2015. Temporal patterns of energy equivalence in temperate soil invertebrates. Oecologia 179 (1): 271-280.

Hoste-Danyłow A., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stańska M., Marczak D., Wytwer J., Faleńczyk-Koziróg, & Ulrich W. 2013. The shape of the intraspecific metabolic rate-body size affects interspecific biomas and abundance distribution s of soil animals within a forest ecosystem. Annales of Zoologici Fennici 50: 209–302.

Wytwer J. 2012. Wije (Myriapoda), pp. 7–52. In: Błaszak Cz. (ed.), Zoologia. Bezkręgowce. Tom II, cz.2.. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dányi L. & Wytwer J. 2012. The true identity of Schendyla furcidens Kaczmarek, 1962 (Chilopoda: Schendylidae). Annales Zoologici 62 (2): 309–316.

Tajovský K., Hošek J., Hofmeister J. & Wytwer J. 2012. Assemblages of terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) in a fragmented forest landscape in Central Europe. ZooKeys 176: 189–198.

Tajovský, K. & Wytwer .2011. Plan Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Operat Ochrony Wijów (Chilopoda & Diplopoda). Krameko z zoo.

Wytwer J., Pižl V., Sterzyńska M. & Tajovský K. 2010. Distribution of soil saprophagous macrofauna along a zonal gradient in the Biebrza River floodplain (Poland). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 74: 169–179.

Tajovský K. & Wytwer J.  Millipedes and centipedes in wetland alder stands in northeastern Poland. In: Xylander W., Voightländer K. (eds), Myriapoda and Onychophora of the World – Diversity, Biology and Importance, Görlitz. Soil Organisms 81 (3): 761–772.

Wytwer J., Golovatch S. I. & Penev L.. 2009. Variation in millipede assemblages in oak woodlands of the Eastern European Plain (Diplopoda). In: Xylander W., Voightländer K. (eds), Myriapoda and Onychophora of the World – Diversity, Biology and Importance, Görlitz.  Soil Organisms 81 (3): 791–813.

Golovatch S. I. & Wytwer J. 2009. A Remarkable New Species of the Millipede Family Julidae from Israel (Diplopoda, Julida). In: Roble S. M. and Mitchell J. C. (eds), A Lifetime of Contributions to Myriapodology and the Natural History of Virginia: A Festschrift in Honor of Richard L. Hoffman’s 80th Birthday, pp. 167–170. Virginia Museum of Natural History Special Publication No. 16, Martinsville, VA

Wytwer J. & Tajovský K. 2009. Changes in centipede assemblages along the vertical and vegetation gradient in the Bieszczady Mts, Poland. . In: Tajovský K., Schlaghamerský & Pižl V. (eds), Contribution to Soil Zoology in Central Europe III, pp. 173–179. Institute of Soil Biology České Budějovice, 192 pp.

Wytwer J. 2008. Drobnonogi (Symphyla). In: Fauna of Polandcharacteristic and check list of species. Vol. III. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska (eds.), Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 346–347.

Wytwer J. 2008. Skaponogi (Pauropoda). In: Fauna of Polandcharacteristic and check list of species. Vol. III. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska (eds.), Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 344–345.

Wytwer J. 2008. Krocionogi (Diplopoda). In: Fauna of Polandcharacteristic and check list of species. Vol. III. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska (eds.), Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 335–343.

Wytwer J. 2008. Pareczniki (Chilopoda). In: Fauna of Polandcharacteristic and check list of species. Vol. III. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska (eds.), Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 329–334.

Wytwer J. 2008. Wije (Myriapoda). In: Fauna of Polandcharacteristic and check list of species.Vol. III. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska (eds.), Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 327–328.

Tuf I.H. & Wytwer J. & Tajovský K. 2008. On the identity of the species described in the genus Lithobius Leach, 1814 by L. J. Dobroruka from the former Czechoslovakia (Czech and Slovak Republics) (Chilopoda: Lithobiomorpha). Zootaxa 1788: 37–46.

Golovatch S. I. & Wytwer J. 2007. Brachydesmus nevoi, a new millipede from Israel (Diplopoda: Polydesmida). Annales Zoologici 57 (2): 205–210.

Wytwer J. & Tajovský K. 2007. Centipede assemblages in an abandoned arable field with different plant diversity manipulation. In: Tajovský K., Schlaghamerský & Pižl V. (eds), Contribution to Soil Zoology in Central Europe II, pp. 205–209. Institute of Soil Biology České Budějovice.

Kania G., Wytwer J.  & Mock A. 2005. Trachysphaera costata (Waga, 1857) – krocionóg odkryty podczas podróży naturalistów do Ojcowa. In: Partyka J, (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tom 3 – Supl. pp. 81–84. Ojcowski Park Narodowy, Ojców.

Wytwer J. & Zalewski M. 2005. The role of island size and isolation of diversity of Myriapoda. Peckiana 4: 195–208.

Wytwer J. & Tajovský K. 2005. Centipedes in the spruce forests of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic. In: Tajovský K., Schlaghamerský & Pižl V.(eds), Contribution to Soil Zoology in Central Europe I, pp. 211–215. Institute of Soil Biology České Budějovice, 222 pp.

Golovatch S. I., Spelda J. & Wytwer J. 2004 The millipede subgenus Persebrachyiulus Golovatch, 1983, genus Megaphyllum Verhoeff, 1894, with the description of a new species from Israel and Cyprus (Diplopoda: Julida: Julidae). Annales Zoologici 54 (4): 677–685.

Golovatch S. I. &. Wytwer J. 2004. Review of the South American millipede genus Phaneromerium Verhoeff, 1941,with the description of a new cavernicolous species from Brazil (Diplopoda:Polydesmida: Fuhrmannodesmidae). Annales Zoologici 54 (3): 511–514.

Wytwer J. & Golovatch S. I. 2004. Redescription of the East Carpathian millipede Ochogona (Beskidia) jankowskii (Jawłowski, 1938) (Diplopoda, Chordeumatida, Crasoedosomatidae). Fragmenta Faunistica 47: 39–45.

Woźnicki P., Wytwer J. & Kulesza M. 2003. Chromosome study of Lithobius forficatus (Lithobiomorpha, Chilopoda). Folia Biologica (Kraków), 51 (3–4): 147–150.

Wytwer J. & Tracz H. 2003. Diplopoda communities in different forest habitats of Białowieża Primeval Forest, Poland. In: Hamer M. (ed.), Myriapodology in the New Millennium. Pietermaritzburg, 338 pp. African Invertebrates 44 (1), 293–311.

Golovatch S. & Wytwer J. 2003. A new genus and species of the millipede family Altajellidae from eastern Kazakhstan, Central Asia (Diplopoda: Chordeumatida). Annales Zoologici 53 (3), 579–584.

Golovatch S., Wytwer J. & Jędryczkowski W. 2002. The millipede Vaulogerodesmus pictus (Brölemann, 1916) rediscovered with a review of this Southest Asian genus (Diplopoda: Polydesmida: Paradoxosomatidae), Arthropoda Selecta 11(4): 259–264.

Trojan P., Smoleński M. & Wytwer J. 2002. Teoria homeostazy i sukcesji ekologicznej a różnorodność gatunkowa fauny, pp. 32–54. In: Zadania gospodarcze lasów a funkcje ochrony przyrody. Katedra Ochrony lasu i Ekologii SGGW, Warszawa,.320 pp.+ VIII pl.

Golovatch S. I. & Wytwer J. 2001. On two new species of the millipede family Paradoxosomatidae from Java, Indonesia, with reviews of the genera Opisthodolichopus Verhoeff, 1941 and Nesorthomorpha Jeekel, 1980 (Diplopoda, Polydesmida). Annales Zoologici 51: 403–408.

Wytwer J. 2001. Chilopoda, Diplopoda. In: Gutowski J. M. & Jaroszewicz B. (eds), Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej: 82–84. Wydawnictwa Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa, 403 pp.

Wytwer J. 2000. Chilopoda communities of Białowieża Forest. In: Wytwer J. & Golovatch S. (eds), Progress in Studies on Myriapoda and Onychophora. Warszawa, XIV+396 pp. Fragmenta Faunistica 43 (Suppl.): 333–342.

Wytwer J. & Golovatch S. (eds). 2000. Progress in: Studies on Myriapoda and Onychophora, Warszawa, XIV+396 pp. Fragmenta Faunistica 43 (Suppl.).

Wytwer J. 2000. Wije (Myriapoda). In: Razowski J. (ed.), Flora i Fauna Pienin: 127–129. Monografie Pienińskie. Tom 1. Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem, 333 pp.

Mikhaljova E.V., Golovatch S.I. & Wytwer J. 2000. On some new and poorly-known millipedes (Diplopoda) from North Korea. Fragmenta Faunistica 43: 109–122.

Wytwer J. 1999. Stan wiedzy faunistycznej o parecznikach (Diplopoda) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18.1 (Supl.): 67–73.

Wytwer J. 1999. Stan wiedzy faunistycznej o parecznikach (Chilopoda) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18.1 (Supl.): 61–65.

Wytwer J. & Sawoniewicz J. 1998. Diversity indices of double classification in the study of Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) communities. Fragmenta Faunistica 41: 151–165.

Wytwer J. 1997. Millipede communities of inundated ash-alder forests in Puszcza Białowieska, Poland (Diplopoda). Entomologica Scandinavica, Suppl. 51: 235–240.

Trojan P. & Wytwer J. 1997. Numerical methods of biodiversity and the problems of the protection of nature. Fragmenta Faunistica 40: 223–230.

Trojan P., Iwan D. & Wytwer J. 1997. Morphological relations between the tribes of the subfamily Tabaninae (Diptera: Tabanidae). Polish Journal of Entomology 66: 277–290.

Wytwer J. 1997. Symphyla. In: Razowski J. (ed.), Checklist of Animals of Poland, Vol. 4: 274. Institute of Systematic and Evolution of Animals, Kraków.

Wytwer J. 1997. Pauropoda. In: Razowski J. (ed.), Checklist of Animals of Poland, Vol. 4: 273. Institute of Systematic and Evolution of Animals, Kraków.

Wytwer J. 1997. Diplopoda. In: Razowski J. (ed.), Checklist of Animals of Poland, Vol. 4: 268–272. Institute of Systematic and Evolution of Animals, Kraków.

Wytwer J. 1997. Chilopoda. In: Razowski J. (ed.), Checklist of Animals of Poland, Vol. 4: 265–267. Institute of Systematic and Evolution of Animals, Kraków.

Wytwer J. 1996. Chilopoda of urban greens in Warsaw. In: Geoffroy J.-J., Mauriès J.P., Nguyen Duy-Jacquemin (eds), Acta Myriapodologica, Paris, 682 pp. Mémoires du . Muséum  national d’Histoire naturelle, Paris, 169: 213–220.

Trojan P. & Wytwer J. 1995. Effect of age differentiation of the pine forests of Puszcza Białowieska on fauna resources and diversity. Fragmenta Faunistica 38: 333–338.

Trojan P. & Wytwer J. 1995. Różnorodność gatunkowa fauny. In: Andrzejewski R. & Wiśniewski J. (eds), Problemy różnorodności biologicznej. Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN: 37–53.

Wytwer J. 1995. Faunistical relationships between Chilopoda of forest and urban habitats in Mazovia. Fragmenta Faunistica 38: 87–133.

Trojan P., Bańkowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Sterzyńska M. & Wytwer J. 1994. Secondary succession of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska. Fragmenta Faunistica 37: 3–104.

Krzemiński W., Pawłowski J., Walasz K., Sura P., Wytwer J., Sterzyńska M., Palaczyk A., &Dyduch A. 1993 (1995). Fauna. In: Turnicki Park Narodowy w polskich Karpatach Wschodnich. Pro Natura, Kraków: 155–161.

Wytwer J. 1992. Diplopoda of pine forests in Poland. Fragmenta Faunistica 36: 109–126.

Wytwer J. 1992. Chilopoda communities of the fresh pine forests of Poland. Ber. nat.-med. Verein Innsbruck, Suppl. 10: 205–211.

Wytwer J. 1990. Chilopoda of linden-oak-hornbeam (Tilio-Carpinetum) and thermophilous oak forests (Potentillo albae-Quercetum) of the Mazovian Lowland. Fragmenta Faunistica 34: 73–94.