Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Doan, Karolina (Dr)

Karolina Doan (dr)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 22 629 32 21, wew. 156

 

Zainteresowania naukowe

kopalny DNA, paleobiologia, genetyka populacyjna, filogeografia

Wykształcenie

10.2011 - 11.2017               Studia doktoranckie z biologii, doktorat z wyróżnieniem, Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski

10.2009 - 10.2011               Studia magisterskie z biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

10.2006 - 10.2009               Studia licencjackie z biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Wybrane publikacje

  1. Doan K., Panagiotopoulou H., Molak M, Siekiera A, Bogdanowicz. 2019. Analiza genetyczna szczątków ludzkich. W: Ciepłe. Elitarna nekropolia wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim. (S. Wadyl red.): 447-460. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, ISBN 978-83-85824-99-2.
  2. Doan K, Mackiewicz P, Sandoval-Castellanos E, Stefaniak K, Ridush B, Dalen L, Węgleński P, Stankovic A (2017) The history of Crimean red deer population and Cervus phylogeography in Eurasia. Zoological Journal of the Linnean Society, zlx065
  3. Doan K, Zachos FE, Wilkens B, Vigne J-D, Piotrowska N, Stankovic A, Jędrzejewska B, Stefaniak B, Niedziałkowska M (2017) Phylogeography of the Tyrrhenian red deer (Cervus elaphus corsicanus) resolved using ancient DNA of radiocarbon-dated subfossils. Scientific Reports, 7, 2331

Lista wszystkich publikacji – profil Google Scholar

Projekty badawcze

 

Wykonanie specjalistycznych badań ludzkiego materiału kostnego, pochodzącego z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska, stan. 6 zlokalizowanego w Ciepłem, gm. Gniew, woj. pomorskie

  • 2018-2019

Zmienność i struktura genetyczna populacji wilka szarego na kontynencie eurozajatyckim.  NCN Miniatura DEC-2017/01/X/NZ8/02119. Kierownik: H. Panagiotopoulou-Stawnicka

  • 2016-2019

Dobrostan społeczny i biologiczny dzieci wrocławskich w okresie od średniowiecza do czasów wczesnonowożytnych, 8121/MH/IH/14, prof. dr hab. Mateusz Goliński. Badania wykonano w ramach umowy pomiędzy Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu a Muzeum i Instytutem Zoologii PAN w Warszawie, pt. „Analizy genetyczne 57 próbek archeologicznych, pochodzących z wybranych mogił dziecięcych i dorosłych, które wydobyto ze stanowisk archeologicznych na wrocławskich cmentarzyskach”

  • 2014 - 2016

Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie. Kierownik: Magdalena Niedziałkowska, Instytut Biologii Ssaków PAN. NCN Opus 6 nr 2013/11/B/NZ8/00888

  • 2011 - 2013

Filogeografia i filogenetyka jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w oparciu o analizę DNA z materiałów kopalnych z plejstocenu. Kierownik: Ana Stankovic, Instytut Genetyki i Biotechnologii UW. MNiSW nr N N303 821140