Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

W dniu 12 sierpnia 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta
w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych.

Dokumenty na konkurs złożyła:
Dr Anna Tereba.

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 12 sierpnia 2011 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Annę Terebę.