Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Image

Zamówienia:
Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)

Tytuł serii
Nr serii
Rok
Autor
Tytuł
cena zł
Memorabilia Zoologica 1 1958 Fedorowicz Z. Ludwik Henryk Bojanus. 47 pp.
5
Memorabilia Zoologica 2 1959 Mroczkowski M. O pierwszej w Polsce próbie monograficznego opracowania krajowych Chrząszczy (Coleoptera). 31pp.
5
Memorabilia Zoologica 3 1959 Brzęk G. Złoty wiek ornitologii polskiej. 175 pp.
brak
Memorabilia Zoologica 4 1960 Fedorowicz Z. Ewolucjonizm na Uniwersytecie Wileńskim przed Darwinem.123 pp.
8
Memorabilia Zoologica 5 1960 Kowalska K,. Miklaszewska-Mroczkowska A. Benedykt Dybowski. Materiały biograficzno-bibliograficzne. Cz.1.99 pp.
8
Memorabilia Zoologica 6 1961 Kożuchowski J. Kijowski okres (1856-1863) w życiu Konstantego Jelskiego.91 pp.
8
Memorabilia Zoologica 7 1961 Fedorowicz Z. Mowa Jerzego Forstera pt.: Limites Historiae naturalis, wygłoszona w Wilnie w roku 1785. 69 pp.
6
Memorabilia Zoologica 8 1962 Fedorowicz Z., Kawecki Z. Maksymilian Siła Nowicki (1826-1890). Na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. 139 pp.
10
Memorabilia Zoologica 9 1962 Fedorowicz Z. Materiały do historii zoologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1777-1914). 124 pp.
8
Memorabilia Zoologica 10 1963 Fedorowicz Z. Zarys rozwoju fizjografii Polski ze szczególnym uwzględnieniem faunistyki (od czasów najdawniejszych do roku 1918). 185 pp.
10
Memorabilia Zoologica 11 1963 Kożuchowski J. Zarys historii zoologii na ziemiach polskich. 115 pp.
8
Memorabilia Zoologica 12 1964 Taczanowski W. Listy do Antoniego Wagi, Konstantego Branickiego i Benedykta Dybowskiego. 317 pp.
20
Memorabilia Zoologica 13 1965 Laszczkowska W. Zarys rozwoju Biblioteki Instytutu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk. 108 pp.
8
Memorabilia Zoologica 14 1965 Bojanus L.H. De uro nostrate ciusque sceleto commentatio. Rozważania nad żubrem i jego kośćcem. (Krytyczne opracowanie w 140-lecie).186 pp.
10
Memorabilia Zoologica 15 1966 Siedlecki M. Na drodze życia i myśli. Pisma pośmiertne uzupełnione wyciągami z "Notatnika wojennego" Ewy Siedleckiej. 110 pp.
8
Memorabilia Zoologica 16 1966 Fedorowicz Z. Fauna Polski w dziełach o. Gabriela Rzączyńskiego T.J. (1664-1737). 220 pp.
15
Memorabilia Zoologica 17 1966 Fedorowicz Z. Michał Siedlecki (1873-1940). 162 pp.
10
Memorabilia Zoologica 18 1967 Kawecki Z. Władysław Kulczyński (1854-1919). Z posłowiem Stanisława Kulczyńskiego. 112 pp.
8
Memorabilia Zoologica 19 1968 Fedorowicz Z. Zoologia w Gdańsku w stuleciach XVII i XVIII. 121 pp.
8
Memorabilia Zoologica 20 1969 Breynius J.Ph. Prace o czerwcu polskim. De Cocco polonico opera, 1731-1733-1750. 148 pp.
brak
Memorabilia Zoologica 21 1970 Fedorowicz Z. Antoni Wierzejski (1843-1916). 81 pp.
8
Memorabilia Zoologica 22 1971 Fedorowicz Z. Faunistyka w działalności Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności (1865-1939). 184 pp.
10
Memorabilia Zoologica 23 1972 Zborowski J., Ferens B., Kowalski  Antoni Kocyan (1836-1916). A przedmową Stanisława Felisiaka. 62 pp.
8
Memorabilia Zoologica 24 1972 Fedorowicz Z., Wojtusiak R.J. Tadeusz Garbowski jako zoolog (1869-1940). 120 pp.
8
Memorabilia Zoologica 25 1973 Dylewska M., Kowalska K. i inn.  Oktawiusz Wincenty Bourmeister-Radoszkowski (1820-1895). 121 pp.
8
Memorabilia Zoologica 26 1974 Laszczkowska W. Z dziejów księgozbioru Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego (1819-1915). 72 pp.
brak
Memorabilia Zoologica 27 1975 Kawecki Z., Wernerówna H. Opis mapy gdańszczanina Daniela Zwickera (1650) z rozmieszczeniem czerwca polskiego Porphyrophora polonica (L.) (Coccoidea) na Polesiu, uzupełniony dwiema mało znanymi pracami z XVII wieku. 59 pp.
brak
Memorabilia Zoologica 28 1977 Kinastowski W. Próba analizy założeń weismannowskiej teorii dziedziczenia.42 pp.
5
Memorabilia Zoologica 29 1978   Social insects in the anthropogenic environments. Proceedings of the 2nd International Symposium held on 17-19th September, 1976 at Warszawa – Jabłonna. 213 pp.
10
Memorabilia Zoologica 30 1979   Arthropod communities in terrestrial ecosystems. 144 pp.
10
Memorabilia Zoologica 31 1979 Karczewski J. Tachinid flies (Diptera, Tachinidae) in the Jędrzejów District.27 pp.
5
Memorabilia Zoologica 32 1979   Homeostasis of terrestrial ecosystems. Proceedings of the International Symposium held at Warszawa-Jabłonna, 7-10th June, 1978. 171 pp.
10
Memorabilia Zoologica 33 1980 Bańkowska R. Fly communities of the family Syrphidae in natural and anthropogenic habitats of Poland. 93 pp.
8
Memorabilia Zoologica 34 1981   Species composition and origin of the fauna of Warsaw. Part 1.258 pp.
10
Memorabilia Zoologica 35 1982   Species composition and origin of the fauna of Warsaw. Part 2.168 pp.
10
Memorabilia Zoologica 36 1982   Species composition and origin of the fauna of Warsaw. Part 3.262 pp.
10
Memorabilia Zoologica 37 1982   General problems of synanthropization. Proceedings of the International Symposium held on 26-31, May, 1980 at Białowieża. 146 pp.
8
Memorabilia Zoologica 38 1982 Pisarski B. (red.) Structure et organization des societes de fourmis de l'espece Formica (Coptoformica) exsecta Nyl. (Hymenoptera, Formicidae). 280 pp.
10
Memorabilia Zoologica 39 1982 Czechowski W. Occurrence of carabids (Coleoptera, Carabidae) in the urban greenery of Warsaw according to the land utilization and cultivation. 108 pp.
8
Memorabilia Zoologica 40 1985   Present and prognosticated fauna of the housing estate Białołęka Dworska, Warsaw. 166 pp.
10
Memorabilia Zoologica 41 1986   Structure of the fauna of Warsaw; effects of the urban pressure on animal communities. Part 1. 230 pp.
10
Memorabilia Zoologica 42 1987   Structure of the fauna of Warsaw; effects of the urban pressure on animal communities. Part 2. 148 pp.
10
Memorabilia Zoologica 43 1989   Fauna composition and structure of moist meadows on the Mazovian Lowland. 450 pp.
15
Memorabilia Zoologica 44 1990   Ecology and importance of ants in forest ecosystems. Proceedings of the International Symposium of IUSSI (Łopuszna n. Nowy Targ, 11-16 September, 1989) and other papers. 91 pp.
8
Memorabilia Zoologica 45 1992 Czechowski W., Pisarski B. Laboratory methods for rearing ants (Hymenoptera, Formicoidea). 32 pp.
8
Memorabilia Zoologica 46 1993 Burakowski B. Laboratory methods for rearing soil beetles (Coleoptera). 66 pp. 8
Memorabilia Zoologica 47 1992 Trojan P. Analiza struktury fauny. 120 pp.
8
Memorabilia Zoologica 48 1994   Ants, fourmis, mrówki... In Memory of Professor Dr. Bohdan Pisarski. (24 papers about ants). 296 pp.
15
Memorabilia Zoologica 49 1994 Barker G.M. et al. Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology. 288 pp.
10
Memorabilia Zoologica 50 1996 Czechowski W. Colonies of hybrids and mixed colonies; interspecific nest takeover in wood ants (Hymenoptera, Formicidae). 116 pp.
8
Memorabilia Zoologica 51 1998   Faunistic Monitoring. 30 pp.
5