Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                          01 marzec 2012 
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 01 marzec 2012
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                07 marzec 2012
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                            16 marzec 2012