Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                          21 wrzesień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                21 wrzesień 2012

acrobat Zmiana trości SIWZ                                                                                                     10 październik 2012

acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                08 październik 2012 

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                             31 październik 2012