Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

- Główne zainteresowania naukowe
   
Barcoding DNA, molekularna identyfikacja gatunków zwierząt na podstawie genu oksydazy cytochromowej 1 (COI).   

Molekularna ewolucja sekwencji genu i białka oksydazy cytochromowej u zwierząt.


- Bieżące projekty naukowe

Molekularna charakterystyka oksydazy cytochromowej 1 jako znacznika przystosowania organizmu do środowiska.
Badanie zmienności sekwencji genu i białka COI. Wpływ zmian w strukturze oksydazy cytochromowej na jej parametry kinetyczne.

- Wybrane publikacje

Pomorski J., 2008. Zmienność i lokalizacja mutacji w genie oksydazy cytochromowej I (COI) u wybranych grup zwierząt.
 Prace i materiały zootechniczne. 66: 182-184

Gryczyńska-Siemiątkowska A., Gortat T., Kozakiewicz A., Rutkowski R., Pomorski J., Kozakiewicz M., 2008. Multiple paternity
 in a Wild population of the yellow-necked Mouse Apodemus falvicollis. Acta theriologica 53(3): 251-258.