Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Termomodernizacja budynku laboratoryjno-biurowego w Ustrzykach Dolnych należącego do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  29.04.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 29.04.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 29.04.2016
acrobatzałącznik nr 12 - STWIOR- dotyczy pakietu nr 3 (7U) 29.04.2016
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(5U) i 2 (6U) 29.04.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U) 29.04.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 29.04.2016
załącznik nr 13 - zdjecia obiektu 29.04.2016
acrobatOdpowiedzi na pytania 09.05.2016
acrobatOdpowiedzi na pytania II 10.05.2016

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie

- art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U)

- art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty. Do upływu terminu na składanie ofert, tj. 17.05.2016 r., godz.: 10:00 nie wpłynęła żadna oferta – dotyczy pakietu nr 3 (7U)

18.05.2016

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi