Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Warszawa, 05 czerwca 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
NA STANOWISKO ASYSTENTA

 

W dniu 30 maja 2012 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Asystenta
w Pracowni Owadów Społecznych i Myrmekofilnych

Dokumenty na konkurs złożyła:
Mgr Hanna Babik.

Komisja konkursowa Protokołem  z dnia 30 maja 2012 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Asystenta mgr Hannę Babik

Zapytanie ofertowe DA-2203-01/ZO/2020 na dostawę sprzętu i urządzeń informatycznych dla Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Załączniki:

Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego: (02.11.2020)

Informacja z otwarcia ofert w Zapytaniu Ofertowym nr DA-2203-01/ZO/MIIZ/2020: (10.11.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu Ofertowym nr DA-2203-01/ZO/MIIZ/2020 (17.11.2020)

Muzeum i Instytut Zoologii PAN zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia,
którego przedmiotem jest modernizacja infrastruktury informatycznej.
Wycenę należy przygotować według formularza cenowego (Załącznik nr 2 Zaproszenia).

pliki do pobrania:

Zalacznik nr 1 do zaproszenia-opis przedmiotu
Zalacznik nr 2 do zaproszenia-formularz
Zaproszenie do szacowania z zalacznikami

Zapraszamy do pobrania dokumentów w formacie PDF:

Zaproszenie

Formularz szacowanej wartości 1

Formularz szacowanej wartości 2

Formularz szacowanej wartości 3

Formularz szacowanej wartości 4

Podkategorie