foto Piotr Ślipiński

 

EDITOR-IN-CHIEF
Anna Hillbricht-Illkowska

ASSISTANT EDITORS
Krassimira Ilieva-Makulec, Iwona Kostrzewska-Szlakowska, Michał Żmihorski

EDITORIAL BOARD
Henri Décamps

Andrzej Dyrcz

Joanna Gliwicz

Volker Grimm

Jan Holeksa

Łukasz Kajtoch

Jan Kozłowski

Marek Kruk

Lech Kufel

Tomasz D. Mazgajski

Joanna Pijanowska

Michel Poulin

Werner Ulrich

Jerzy Romanowski

Piotr Skórka

Jerzy Szwagrzyk

Janusz Uchmański

Alexei Uvarov

PUBLISHER and © COPYRIGHT
Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
Wilcza 64, 00-679 Warsaw, Poland

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi

 

Instytucje

 

fauna europaea

fundacja na rzecz nauki polskiej