Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

formularz zamówień 

Image Tom I obejmuje:
Annelida,
Arthropoda pro parte,
Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera)
Przykładowa strona (tekst)
Przykladowa strona z wykazem

Edytorzy: Wiesław Bogdanowicz, Elżbieta Chudzicka, Irmina Pilipiuk, Ewa Skibińska.

Cena za tom I: 90 PLN + koszty przesyłki

Format: 207 x 267 mm, twarda oprawa, 509 str.

ISBN: 83-88147-04-8

NAKŁAD WYCZERPANY
Zamówienia:
Prosimy o kontakt z działem zamówień, lub o 
skorzystanie z formularza (bezpieczne połączenie HTTPS)

Image

Tom II obejmuje:

Arthropoda pro parte,
Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera excluduntur)
Entognatha
Spis treści

Edytorzy: Wiesław Bogdanowicz, Elżbieta Chudzicka, Irmina Pilipiuk, Ewa Skibińska.

Cena za tom II: 105 PLN + koszty przesyłki

Format: 207 x 267 mm, twarda oprawa, xx + 505 str.

ISBN: 978-83-881470-7-4

Zamówienia:
Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)

Image

 Tom III obejmuje:

 Arthropoda pro parte (Chelicerata, Crustacea, Myriapoda)  Acantocephala, Bryozoa, Cnidaria, Entoprocta, Gastrotricha, Mollusca,  Nematoda, Nematomorpha, Nemertea, Platyhelminthes, Porifera,  Rotifera, Tardigrada

 Edytorzy: Wiesław Bogdanowicz, Elżbieta Chudzicka, Irmina Pilipiuk,  Ewa
 Skibińska.

 Cena za tom III: 66 PLN + koszty przesyłki

 Format: 207 x 267 mm, twarda oprawa, xxxii + 603 str.

 ISBN: 978-83-88147-09-8

 Zamówienia:
 Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką  (Sprzedaż wydawnictw)

   

 Tom IV obejmuje:

 Strunowce (Chordata)

 Kręgowce (Vertebrata):

  •   Kręgowce bezszczękowe (Petromyzontida)
  •   Promieniopłetwe (Actinopterygii)
  •   Płazy (Amphibia)
  •   Gady (Reptilia)
  •   Ptaki (Aves)
  •   Ssaki (Mammalia)

 Redaktorzy: W.Bogdanowicz, E.Chudzicka I. Pilipiuk, E.Skibińska

 Cena za tom IV: 94 zł + koszty przesyłki (cena po 19 grudnia 2014)

 Format: 207 x 267 mm, twarda oprawa, x + 580 stron

 ISBN: 978-83-88147-14-2

 Zamówienia:

 Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt  z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)

 „Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków” jest opracowaniem monograficznym, którego celem było zgromadzenie kompleksowej informacji o różnorodności gatunkowej naszej fauny, jej walorach oraz stopniu zbadania poszczególnych taksonów. Opracowanie zawiera zestawienie wszystkich współczesnych gatunków zwierząt stwierdzonych w Polsce (zazwyczaj jednak z wyłączeniem fauny Bałtyku) oraz charakterystykę taksonów wyższej rangi, poczynając od typu na rodzinie kończąc. Dla wyróżnionych grup taksonomicznych podano także oceny stanu ich zbadania na tle fauny światowej, Europy, a niekiedy i krajów ościennych. Poszczególne rozdziały zamykają streszczenia w języku angielskim.

Wykazy gatunków występujących w Polsce sporządzone zostały na podstawie danych pochodzących z piśmiennictwa, niepublikowanych danych własnych autorów oraz materiałów muzealnych, które w wielu przypadkach zostały krytycznie zweryfikowane na potrzeby niniejszego opracowania. Wzbogacono je o szereg szczegółowych informacji biologicznych i faunistycznych, dotyczących zarówno miejsca i środowiska występowania gatunku, jego liczebności, preferencji siedliskowych, typu fagizmu i miejsca w strukturze troficznej w biocenozie, jak również taksonomii i ochrony przyrody.

Monografia „Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków” ukaże się w czterech tomach (Tomy I, II i III – bezkręgowce, Tom IV – kręgowce), obejmujących grupy systematyczne o różnej randze i wielkości. Jest ona adresowana nie tylko do zoologów różnych specjalności, ale również do przyrodników w szerokim znaczeniu tego słowa. Może być przydatna w pracy konserwatorów przyrody, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, służb kwarantannowych, jak i odpowiednich urzędów na wszystkich poziomach administracji rządowej i samorządowej. Powinna ona być także pomocna w nauczaniu biologii w ośrodkach edukacji ekologicznej, w szkołach średnich i na uczelniach.