Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

INSTYTUCJA: Muzeum i Instytut Zoologii PAN

MIASTO: Gdańsk-Górki Wschodnie

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Biologia

DATA OGŁOSZENIA: 25.10.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.11.2019 r.

LINK DO STRONY: www.miiz.waw.pl

SŁOWA KLUCZOWE: genomika ewolucyjna, adaptacja u delfinów, infekcja wirusem Morbillivirus, wychwytywanie egzonów, bioinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): ……………………………………...

Poszukujemy pracownika naukowego na stanowisko adiunkta w nowo-utworzonej grupie badawczej kierowanej przez Dr Andre Moura w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN, z datą rozpoczęcia od lutego 2020 r. Grupa ta zajmuje się ekologia i ewolucją gatunków z podrzędu Cetacea, a ogłaszane stanowisko dotyczy pracy w projekcie finansowanym przez NCN pod tytułem "Analiza zmian mikroewolucyjnych w genomie gospodarza w odpowiedzi na wielokrotne infekcje wirusowe u dzikich zwierząt". Praca nad projektem będzie obejmować analizy genomiczne delfinów w relacji do infekcji wirusowej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała również możliwość uczestnictwa w innych projektach badawczych realizowanych przez grupę i będzie zachęcana do starania się o fundusze na dalsze badania po zakończeniu projektu.

Okres zatrudnienia na tym stanowisku to 2 lata i 9 miesięcy, włączając 3-miesięczny okres próbny. Planowana data rozpoczęcia pracy to 3 lutego 2020. Siedzibą grupy badawczej będzie Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii (MIZ) PAN w Gdańsku – Górkach Wschodnich. Grupa utrzymuje silny związek z główną siedzibą MIZ PAN w Warszawie i z tego względu wizyty badawcze w Warszawie mogą być wymagane w ramach obowiazków służbowych. W Stacji Ornitologicznej MIZ pracują również grupy badawcze zajmujące się genomiką psowatych oraz immunogenetyką ptaków.

Opis zadań i obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić prace badawcze uzgodnione z kierownikiem grupy. Prace te mogą obejmować wszystkie etapy, od zbioru próbek przez prace laboratoryjne i analizę danych po przygotowywanie prac do publikacji, a także udział w opiece nad doktorantami jako promotor pomocniczy i wykonywanie zadań administracyjnych związanych z realizacją projektu. Praca na tym stanowisku będzie wymagała poznawania i opracowywania nowych procedur laboratoryjnych oraz nowych metod analizy danych, dlatego konieczna jest silna motywacja do rozwoju naukowego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyła w przygotowywaniu wniosków grantowych składanych przez grupę i otrzyma wsparcie w pracy nad własnymi wnioskami o granty i stypendia dla naukowców na wczesnych etapach kariery. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zatem miała możliwość rozwijania nowych kierunków badań w obrębie tematyki badawczej grupy.

Wymagania

Wymagane jest doświadczenie w bioinformatyce, z tytułem magistra lub licencjatem w bioinformatyce, informatyce, biologii systemów lub pokrewnej dyscyplinie oraz stopniem doktora (nadanym lub spodziewanym przed rozpoczęciem zatrudnienia) w jednej z tych dziedzin. Stopień doktora powinien być nadany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Bardzo dobra znajomość systemu Linux/Unix;

2. Biegła znajomość co najmniej jednego języka programowania (np. Python, Perl, Unix Shell scripts);

3. Doświadczenie w analizie danych z NGS;

4. Zdolność do efektywnej organizacji pracy;

5. Doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych;

6. Zdolność do samodzielnej pracy i do efektywnej komunikacji z interdyscyplinarnym zespołem.

Dodatkowe mile widziane umiejętności:

1. Doświadczenie w analizie całych genomów w odniesieniu do genomów referencyjnych oraz w detekcji SNPów;

2. Doświadczenie w pracy w programami do analiz w dziedzinie genomiki ewolucyjnej;

3. Doświadczenie z internetowymi bazami danych genomicznych;

4. Dobra znajomość teorii doboru naturalnego;

5. Dobra znajomość układu odpornościowego ssaków;

6. Doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych.

Badania naukowe w MIZ PAN

Badania w MIZ obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny zoologii, w tym systematykę, biogeografię, biologię ewolucyjną, ekologię i genetykę populacji. Grupa Dr Andre Moura należy do Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych kierowanej przez Profesora Wiesława Bogdanowicza, która grupuje naukowców zajmujących się genetyką populacji, filogeografią i genomiką ewolucyjną szerokiego spektrum gatunków zwierząt. Laboratoria MIZ są wyposażone w nowoczesny sprzęt do sekwencjonowania nowej generacji, w tym sekwenatory Pacific Biosciences RSII Illumina MiSeq System. W nowoczesnym laboratorium antycznego DNA prowadzone są prace nad paleogenetyką ssaków. Kolekcja zoologiczna Muzeum jest jedną z największych i najcenniejszych w Europie.

Warunki zatrudnienia

Okres zatrudnienia: 33 miesiące, z 3-mięsiecznym okresem próbnym. Termin rozpoczęcia pracy: 3 lutego 2020. Pensja jest fundowana przez Narodowe Centrum Nauki.

Dokumenty wymagane we wniosku

1. Kopia dyplomu doktorskiego

2. Curriculum vitae w języku angielskim wraz z listą publikacji oraz z dołączonym na końcu podpisanym oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).”

3. List motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona);

4. Kopia jednej publikacji do oceny w procesie rekrutacji;

5. Dane kontaktowe do dwóch osób, które można poprosić o opinie o kandydacie.

Dokumenty te powinny zostać wysłane do Andre Moura Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż 27.11.2019 r. w wiadomości zatytułowanej “Application for a postdoctoral position in dolphin genomics”. Pytania dotyczące tego stanowiska mogą być kierowane do Andre Moura.

Rozmowy kwalifikacyjne wybranych kandydatów odbędą się między 2 a 6 grudnia 2019 w Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku-Górkach Wschodnich. W razie potrzeby rozmowa może odbyć się przez Skype.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej 20 grudnia 2019.