Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Muzeum i Instytut Zoologii PAN zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia,
którego przedmiotem jest modernizacja infrastruktury informatycznej.
Wycenę należy przygotować według formularza cenowego (Załącznik nr 2 Zaproszenia).

pliki do pobrania:

Zalacznik nr 1 do zaproszenia-opis przedmiotu
Zalacznik nr 2 do zaproszenia-formularz
Zaproszenie do szacowania z zalacznikami