Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 08.08.2016 r.

numer ogłoszenia 8/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII        

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

Zadanie 1: Agilent High Sensitivity DNA Kit (nr kat 5067-4626), 1 opakowanie

Zadanie 2: Agilent PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase (nr kat 600412), 500U, 1 opakowanie

Zadanie 3: Agilent Herculase II Fusion DNA Polymerase (nr kat 600679), 400 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 4: KAPA Library Quantification - Roche 454 Titanium; qPCR instrument Roche LightCycler® 480 (nr kat KK4851), 500 x 20 µL reakcji, 2 opakowania

Zadanie 5: Illumina NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2 (150 cycles) (nr kat. FC-404-2001), 1 opakowanie

Zadanie 6: Illumina NextSeq® 500/550 High Output Kit v2 (75 cycles) (nr kat. FC-404-2005), 1 opakowanie

Zadanie 7: PrepFiler® BTA Forensic DNA Extraction Kit, (nr kat. 4463352) 100 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 8: SUPERase In™ RNase Inhibitor (20 U/μL), (nr kat. AM2694) 2500 units, 1 opakowanie

Zadanie 9: NEBNext® DNA Library Prep Master Mix Set for 454™, (nr kat. E6070L) 50 reakcji, 1 opakowanie

Zadanie 10: ANULOWANO  

Zadanie 11: Qiagen PB buffer, (nr kat. 19066) 500ml, 4 opakowania

Zadanie 12: MinElute PCR Purification Kit (250), (nr kat. 28006), 4 opakowania

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 ust 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Oryginał do pobrania: TUTAJ