foto Piotr Ślipiński

Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych