Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 Image

Spis Treści

Cena: 32 PLN + koszty przesyłki

Format: B5, miękka oprawa, xii + 260 str.

Zamówienia:
Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)

 Książka Adama Urbanka jest w polskojęzycznym piśmiennictwie naukowym wydarzeniem bez precedensu. […] Nikt dotychczas, łącznie z najwybitniejszymi specjalistami z anatomii i biologii porównawczej, jakimi byli Józef Nusbaum-Hilarowicz, Roman Poplewski i Henryk Szarski, nie mieli w swym dorobku tak pełnego, całościowego ujęcia biologii porównawczej.

Adam Urbanek w swojej ostatniej książce dokonał rzeczy niebywałej – wykorzystał i zanalizował piśmiennictwo z zakresu biologii porównawczej, paleontologii, embriologii, filogenetyki i taksonomii – od najwcześniejszych XVIII-wiecznych prac Georgesa Cuviera aż po publikacje Clausa Nielsena z 2004 r. i Jerzego Dzika z 2005 r. […] To pełna synteza biologii ewolucyjnej, która zawiera nie tylko historię problemu, ale nawet, a może przede wszystkim, aktualny stan wiedzy i przyczyny oraz charakter sporów.

Istnieje zgodna opinia, że współcześnie absolwenci wydziałów biologii, jak i innych pokrewnych kierunków, zaliczanych do szerokiego kręgu nauk o życiu, mają trudności w syntetycznym ujęciu gromadzonych w toku studiów informacji. Książka Adama Urbanka – jak żadna inna znajdująca się na rynku księgarskim – będzie stanowić klucz do rozwiązania tego problemu. Z jej treści można nie tylko wiele się nauczyć o świecie zwierząt, ale również zrozumieć istotę współczesnej biologii […].

Leszek Kuźnicki, emerytowany profesor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, członek rzeczywisty PAN (fragment recenzji wydawniczej)