Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Image

Cena: 26 PLN + 7 PLN koszt przesyłki

Zamówienia:
Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)

Genetyka molekularna znalazła zastosowanie niemal w każdej dziedzinie badań biologicznych, zwiększając tempo zdobywania wiedzy o otaczającym nas świecie. Możliwość szybkiej analizy wybranych fragmentów genomu zaowocowała błyskawicznym wzrostem liczby publikacji poświęconych wykorzystaniu analiz genetycznych w ekologii. Rozwój technik molekularnych stwarza potrzebę usystematyzowania wiedzy niezbędnej do ich stosowania.

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych   jest próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie. W opracowaniu zaprezentowano podstawowe metody molekularne, wykorzystywane w badaniach ekologicznych oraz przedstawiono zagadnienia, które można badać za ich pomocą. Opisano wszystkie etapy badań, począwszy od sposobu zbierania i przechowywania prób, poprzez izolację DNA, metody badania polimorfizmu genetycznego, po zastosowanie tych metod do rozwiązywania konkretnych problemów ekologicznych (np. do szacowania liczebności populacji, oznaczania płci, oceny tempa migracji). Znaczna część opracowania poświęcona jest zagadnieniom z zakresu genetyki populacyjnej.

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych   stanowi źródło podstawowej wiedzy w dziedzinie molekularnych badań ekologicznych, będąc jednocześnie punktem wyjścia do poszukiwań bardziej szczegółowej wiedzy. Opracowanie  przeznaczone jest zarówno dla osób, które nie miały dotychczas kontaktu z metodami molekularnymi, jak również dla osób posiadających doświadczenie i pragnących poszerzyć swoją wiedzę.