Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

1. Special Occasional Publication. – Cambridge, Mass.: Department of Mollusks. Museum of Comparative Zoology. Harvard University, 1973-1992.

 1. Nature Methods : techniques for life scientist and chemists. – New York : Nature Publishing Group, 2004- . ISSN 1548-7091.
 2. ACARI - Bibliographia Acarologica. - Görlitz : Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz, 2001- . ISSN 1618-8977.
 1. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy / R. Fuchs (et al.). - Praha, 2002.
 2. Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny / Janusz Wójciak [et al.; aut. fot.: Grzegorz Leśniewski et al. ; aut. il.: Łukasz Bednarz et al.]. - Lublin, 2005.
 3. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu / B. Jackowiak. - Poznań 1993.
 4. Butterflies : ecology and evolution taking flight / ed. by Carol L. Boggs, Ward B. Watt, and Paul R. Ehrlich. - Chicago ; London, cop. 2003.
 5. IX Colloquium Crustacea Mediterranea. Torino, September 2-6, 2008 / D. Pessani, T. Tirelli, C. Froglia (ed.):. - Torino, 2011 (Atti. Museo Regionale di Scienze Naturali, 2011)
 6. Die Vogelwelt Sachsen / R. Steffens, D. Saeman, K. Grössler (Hrsg.). - Jena (etc.), 1998.
 7. Mindreading animals : the debate over what animals know about other minds / Robert W. Lurz. - Cambridge, Mass., cop. 2011
 8. Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Ziemi w XVII-XXI wieku / J. Boryczka. -  Warszawa, 1993.
 9. Ptaki krukowate Polski / L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski. -  Poznań, 2005.
 10. Ptaki, środowisko, zagrożenia, ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków / red.: Jarosław Wiącek [et al.]. - Lublin, 2009.
 11. Vetvistoustye rakoobraznye otriâda Stenopoda mirovoj fauny (morfologiâ, sistematika, èkologiâ, zoogeografiâ) / N. M. Korovčinskij. - Moskva, 2004.
 12. Wisła jako warsztat badawczy biologów : praca zbiorowa / pod red. Piotra Matyjasiaka i Jerzego Romanowskiego. Warszawa, 2011.

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Książki

Czasopisma

Książki

Książki

Czasopisma

Ksiązki

Ksiązki

Ksiązki

Ksiązki

Ksiązki

Czasopisma

Książki

Książki

Książki

 

Książki

Książki

Książki

Czasopisma

Książki

Książki

Czasopisma

Ksiązki

Czasopisma 

Książki

Książki

Czasopisma

Książki

Czasopisma

Książki

Czasopisma

Książki

Czasopisma

Książki

Książki 

Czasopisma

Książki

Czasopisma

Książki

Czasopisma

Książki

Czasopisma

Książki

 

 1. The ants of Poland : with reference to the myrmecofauna of Europe / Wojciech Czechowski [et al.]. - Warszawa : Natura optima dux Foundation, 2012. (Fauna Poloniae. New Series , ISSN 0303-4909 ; vol. 4)
 2. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski : rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy / Lechosław Kuczyński, Przemysław Chylarecki. - Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. 2012
 3. British bat calls : a guide to species identification / Jon Russ ; with contributions from: Kate Barlow, Philip Briggs, Sandie Sowler. - Exeter : Pelagic Publishing, cop. 2012.
 4. Checklist and bibliography of the fauna of Acari (Arachnida) in Bulgaria / Petar Beron. – [S.l.] : Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2011.
 5. Genetyczne zróżnicowanie polskiej populacji jarząbka Bonasa bonasia / Patrycja Jagołkowska ; Muzeum i Instytut Zoologii PAN. - Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2011.
 6. 100 Jahre Museum für Naturkunde Dortmund 1912-2012 / [Hrsg. vom Museum für Naturkunde der Stadt Dortmund] ; [Red. Oliver Adrian]. - Dortmund : Museum für Naturkunde Dortmund, 2012.
 7. Living dinosaurs : the evolutionary history of modern birds / ed. by Gareth Dyke and Gary Kaiser ; [forew. Joel Cracraft]. - Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, cop. 2011.
 8. Proceedings of the fifth and sixth Symposia on collection building and natural history studies in Asia and the Pacific Rim / ed. by Shinobu Akiyama [et al.]. - Tokyo : National Science Museum, 2004.
 9. Ptaki Jasła : liczebność, rozmieszczenie i ochrona / Marian Stój, Jerzy Dyczkowski. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2002.
 10. Revision of scydmaenid beetles of the genus Syndicus Motschulsky (Coleoptera, Scydmaenidae) / Paweł Jałoszyński. - Tokyo : National Science Museum, 2004.
 11. Wired Wilderness : technologies of tracking and the making of modern wildlife / Etienne Benson. - Baltimore : The Johns Hopkins University Press, cop. 2010.
 12. Velcí savci v České Republice. Rozíření, historie a ochrana. 1, Sudokopytníci (Artiodactyla) = Large mammals in the Czech Republic. Distribution, history and protection. 1. Even-toed ungulates (Artiodactyla) / Milo Anděra, Jaroslav Červený. - Praha : Národní muzeum, 2009.

Podkategorie